Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

เซ็กส์ ความรัก

ขนาดอวัยวะเพศชายสำคัญอย่างไร

ขนาดอวัยวะเพศชายสำคัญอย่างไร

 

 ขนาดอวัยวเพศชายสำคัญกับผู้หญิงหรือไม่

 

          ผู้ชายส่วนใหญ่ เป็นกังวลเกี่ยวกับ ‘ลักษณะเฉพาะ’ ของอวัยวะเพศตนเอง  โดยเฉพาะเมื่อถึงนาทีของการสอดใส่  ความกังวลนี้เป็นสาเหตุของความเครียดทางเพศของผู้ชาย ทำให้อวัยวะเพศหย่อนประสิทธิภาพในการแข็งตัว บางรายต้องบำบัดด้วยยา  แต่บางกรณีก็ไม่จำเป็น แค่หยุดวิตกกังวลเกี่ยวกับขนาดอวัยวะเพศตนเองก็เกินพอ

          ผู้ชายควรยอมรับใน สิ่งที่ตนเองมีแต่ถ้าขนาดยังคงเป็นเรื่องที่ติดค้างอยู่ในใจ ก็คงต้องอาศัย เทคนิค เข้าช่วยปรับปรุงทักษะในการร่วมรัก


          การร่วมรักไม่ใช่ เรื่องเข้ายาก แค่สอดวัตถุ A  เข้าไปในช่องแคบ B ก็แค่นั้น  แต่บางครั้ง วัตถุ A ก็ไม่แนบแน่นพอดีกับช่องแคบ B เสมอไป  ดังนั้น ถ้าผู้ชายไม่อยากเสียสุขภาพจิตในเวลาร่วมรัก และต้องการเฉลี่ยความรู้สึกกับคู่รัก ก็ต้องรู้จักใช้สิ่งที่มีอยู่ให้ดีที่สุด    

          ภายใต้ความหลากหลายของเส้นรอบวง

          มากกว่า 5.18 นิ้ว : กรณี ที่ขนาดอวัยวะเพศชายมีความหนาเอาการ และช่องคลอดฝ่ายหญิงค่อนข้างเล็ก การร่วมรักมักทำให้ฝ่ายหญิงเจ็บปวดขึ้นมาได้  ดังนั้น ผู้ชายจึงควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในนาทีที่จะเปลี่ยนจากขั้นเล้าโลมไป สู่การร่วมรัก ควรใช้เวลากับการเล้าโลมให้นานมากขึ้น  เนื่องจากฝ่ายหญิงยิ่งได้รับการเร้าอารมณ์ทางเพศมากเท่าใด โอกาสที่ช่องคลอดจะขยายตัวก็มีมากเท่านั้น  ลองกระซิบถามเธอเป็นระยะ ว่าเธอพร้อมจะให้เข้าไปแล้วหรือยัง  เริ่มด้วยการเข้าไปอย่างช้าๆ อาจใช้สารหล่อลื่นหรือน้ำลายช่วยได้ในช่วงแรก

          น้อยกว่า 5.18 นิ้ว :เมื่อ เข้าไป แล้วรู้สึกเคว้งคว้าง เทคนิคที่จะช่วยได้