Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

เคล็ดลับสุขภาพ

โทรศัพท์มือถือ...ก็มีเชื้อโรค

โทรศัพท์มือถือ...ก็มีเชื้อโรค         นักวิชาการชาวเติร์กรายงานในวารสาร Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ว่า โทรศัพท์มือถือของแพทย์ พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลมีเชื้อแบคทีเรียอันตราย คือเกือบหนึ่งในสามของโทรศัพท์มือถือ มีแบคทีเรียอย่างน้อยที่สุดสองชนิด และหนึ่งในสิบมีแบคทีเรียมากกว่านี้อีก

        ดังนั้น โทรศัพท์มือถือของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิก จึงเป็นแหล่งติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย

        แม้ว่าแพทย์ หรือพยาบาล จะล้างมือบ่อย แต่ก็ไม่ได้ระวังความสะอาดของโทรศัพท์มือถือเท่าที่ควร มีแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นที่บอกว่า ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือเป็นประจำ แบคทีเรียร้ายที่พบในโทรศัพท์มือถือ ก็คือ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) ซึ่งมีพัฒนาการสู้กับยา จนปราบได้ยาก

ที่มา ... Lisa

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน