Facebook Twitter RSS Feed
gPlus 

เคล็ดลับสุขภาพ

“ยางยืด” สุขภาพดีแบบพอเพียง

“ยางยืด” สุขภาพดีแบบพอเพียง


   สภาพสังคมที่เร่งรีบ...มีส่วนทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไป บางคนแทบจะไม่มีเวลาออกกำลังกาย หรือดูแลสุขภาพ วันนี้มีวิธีการออกกำลังกายที่สะดวกสบายด้วย “ยางยืด” ซึ่งนอกจากช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วผลตอบแทนต่อสุขภาพยังคุ้มค่าด้วย
     ในปัจจุบันมีการเผยแพร่ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืดกันมากขึ้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาดูแลรักษาสุขภาพกระทั่งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มในการออกกำลังกายขึ้นเป็นชมรมตามหมู่บ้าน อำเภอ หรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายที่บ้านด้วยตนเอง
     รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ จากคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ ผู้คิดค้นการออกกำลังกายด้วยยางยืด ให้ความเห็นว่า คนส่วนใหญ่ไม่นิยมออกกำลังกายและมักอ้างว่าไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ จึงได้พยายามคิดค้นวิธีที่จะทำให้คนเหล่านั้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพ โดยมีการประยุกต์ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการออกกำลังกายได้อย่างกลมกลืนนั่นก็คือ ยางยืด

     ทั้งนี้ การออกกำลังกายด้วยยางยืดนั้น ส่งผลในการช่วยกระตุ้นประสาทรับรู้ความรู้สึกของกล้ามเนื้อ ให้มีปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อแรงดึงของยางที่กำลังถูกยืด เพราะโดยปกติยางยืดมีปฏิกิริยาสะท้อนกลับหรือมีแรงดึงกลับจากการถูกดึงให้ยืดออกทุกครั้งซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาและบำบัดรักษาระบบการทำงานของประสาทกล้ามเนื้อได้

     ขณะเดียวกันการออกกำลังกายด้วยยางยืดยังช่วยรักษาและป้องกันการเสื่อมสภาพของระบบกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อที่มีผลต่อรูปร่างโครงสร้างร่างกายและความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหว รวมทั้งการทรงตัวและช่วยป้องกันบำบัดรักษาอาการปวดเข่า ปวดหลัง กระดูกบาง กระดูกพรุน ข้อติด ข้อเสื่อม และช่วยแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพ รูปร่างทรวดทรงให้กระชับได้สัดส่วนอย่างสมวัย

     วิลาวัลย์ นพเจริญ ผู้นำชมรมแอโรบิกศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เล่าว่า เริ่มเข้าอบรมกับอาจารย์เจริญเกี่ยวกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดเมื่อ 2 ปีก่อนและนำความรู้ที่ได้มาใช้ประกอบในการเต้นแอโรบิกยางยืดทุกเย็น ทำให้เห็นผลที่แตกต่างกันคือกล้ามเนื้อกระชับสวยงามขึ้น กล้ามเนื้อที่หย่อนยานก็จะหายไป

     อย่างไรก็ตาม ครั้งแรกที่นำยางยืดเข้ามาใช้ในชมรมมีคนต่อต้านเยอะ เพราะสมาชิกส่วนใหญ่ทำแล้วเมื่อยจึงไม่ทำกัน แต่มีอีกกลุ่มที่ทำตามโดยตลอด เมื่อเวลาผ่านไปเห็นผลได้ชัดว่ากลุ่มที่ทำตามรู้สึกคล่องตัวขึ้น ข้อที่ยึดติดหายไปและเกิดการบอกต่อ จนกลายเป็นว่าสมาชิกทั้งชมรมได้นำยางยืดมาใช้ในการออกกำลังกายกันหมด
     “ตอนเริ่มต้นคนที่ไม่เคยใช้ยางยืดมาก่อนจะรู้สึกเมื่อย ประมาณ 3 วันจะเมื่อยมากบางคนท้อก็เลิกเล่นไป แต่ถ้าฝึกพ้นอาทิตย์แรก หลังจากนั้น ก็จะค่อยๆ ผ่อนและกลับคืนสู่สภาวะปกติ จะเมื่อยเฉพาะตอนที่เราเล่นช่วงที่เราดึงพอเราเลิกดึงก็จะหาย”

     วิลาวัลย์ บอกอีกว่า นอกจากจะเป็นผู้นำชมรมแอโรบิกแล้วยังมีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายด้วยยางยืดตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ โดยมีการขยายเครือข่ายออกสู่ตำบล อำเภอ และทั่วทั้งในจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งได้มีการขยายแนวความคิดออกไปสู่จังหวัดอื่นๆ

     “เรายังเผยแพร่ความรู้การออกกำลังกายด้วยยางยืดออกไปสู่กลุ่มชมรมผู้สูงอายุ เพราะกลุ่มนี้ถ้าจะไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกยางยืดจะทำได้ลำบาก ฉะนั้นเราจะใช้วิธีลงไปให้ความรู้ในการใช้ยางยืดเพื่อลดปัญหาของข้อยืดติดหรือการปวดหลังปวดกล้ามเนื้อต่างๆ ของผู้สูงอายุ และเราก็จะให้ผู้สูงอายุนำกลับไปใช้ต่อที่บ้าน”

     ทั้งนี้ วิลาวัลย์ ได้สาธิตการออกกำลังกายด้วยยางยืดสำหรับผู้ที่มีอาการปวดบริเวณต่างๆ และปัญหาไขมันส่วนเกินดังนี้

     ท่าที่ 1 การบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนบน เริ่มต้นยืนหรือนั่งหลังตรง ใช้เท้าทั้งสองเหยียบยางไว้ มือจับที่หางยางแต่ละข้างให้ชิดกันไว้ที่บริเวณต้นขาด้านหน้า ยักไหล่พร้อมกับใช้มือทั้งสองข้างดึงยางขึ้นในลักษณะข้อศอกกางออกทางด้านข้างลำตัว ให้ข้อศอกอยู่สูงกว่าหัวไหล่ ท่านี้ช่วยให้กระชับต้นแขนและหัวไหล่มากยิ่งขึ้น

     ท่าที่ 2 การบริหารกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหลัง เริ่มต้นนั่งหรือยืนตัวตรง งอศอกซ้าย มือซ้ายจับเส้นยางอยู่ทางด้านหลังลำตัว ยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะงอศอกขวาลงทางด้านหลังศีรษะ มือขวาจับเส้นยางอยู่เหนือไหล่ขวา เหยียดศอกขวาดึงยางชูมือขวาขึ้นเหนือศีรษะจนกระทั่งแขนเหยียดตรง

     ท่าที่ 3 ท่าการบริหารกล้ามเนื้อหน้าอก เริ่มต้นยืนหรือนั่งหลังตรงเส้นยางพาดไว้ทางด้านหลังของลำตัวระดับอกมือจับที่จับแต่ละข้างไว้ระดับอกในลักษณะคว่ำฝ่ามือ งอศอกกางแขนออกทางด้านข้าง ลำตัวสูงระดับอก ออกแรงเหยียดแขนผลักยางยืดไปข้างหน้าในลักษณะที่แขนเหยียดขนานกับพื้นหลังจากนั้นงอศอกกลับสู่ท่าเริ่มต้นอีกครั้ง ท่านี้ช่วยให้หน้าอกกระชับและอยู่ทรงมากยิ่งขึ้น

 

    วิลาวัลย์ ยังแนะนำถึงผู้ที่สนใจออกกำลังกายด้วยยางยืดว่าจะได้รับการบริหารทุกส่วนของร่างกายไปพร้อมๆ กัน ซึ่งจะแตกต่างกับกีฬาชนิดอื่น คือจะช่วยบริหารทั้งปอด หัวใจ และช่วยในเรื่องของความอ่อนตัว ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ตึง กระชับขึ้น รวมทั้งยังช่วยในเรื่องของข้อยึดติดและที่สำคัญราคาถูกประหยัดทำได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหาซื้อที่ไหนและสามารถพกติดตัวนำไปออกกำลังกายได้ทุกที่อีกด้วย

ที่มา .. ผู้จัดการออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน