Facebook Twitter
gPlus 

เคล็ดลับสุขภาพ

ดูแลตัวเองหลังการทำบอลลูนหัวใจ

ดูแลตัวเองหลังการทำบอลลูนหัวใจ
       การทำบอลลูนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เข้าไปขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน ด้วยการดันไขมันที่อุดตันหลอดเลือด ให้ไปชิดกับผนังหลอดเลือด ทำให้เลือดสามารถไหลผ่านจุดที่เคยตีบได้สะดวกขึ้น ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหน้าอกน้อยลง หายใจได้เต็มที่ขึ้น และลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้

   การดูแลตัวเองหลังการทำบอลลูนหัวใจ

     - ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ทุกอย่าง ทำอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป

     - หลีกเลี่ยงการออกกำลังที่เครียดต่อหัวใจ เช่น การยกน้ำหนัก ควรออกกำลังกายด้วยการเดิน เริ่มเดินช้าๆ เมื่อรู้สึกเหนื่อยให้หยุด

     - รับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง พบแพทย์ตามนัดเป็นประจำ

     - ดูแลบริเวณรอยเข็มแทงที่ขาหนีบให้แห้งและสะอาดเสมอ

     - ปรับโภชนาการให้มีสัดส่วนของผัก ผลไม้สูง และมีส่วนของแคลอรี่ ไขมัน และเกลือ ต่ำ

     - รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ คุมไขมัน มีเวลาพักผ่อนให้พอเพียง และจ้ดการความเครียดอย่างเหมาะสม

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน