Facebook Twitter
gPlus 

ข่าวสาร / บทความ

พบสารอันตรายในเสื้อผ้า 14 แบรนด์ดัง

พบสารอันตรายในเสื้อผ้า 14 แบรนด์ดังพบสารรบกวนฮอร์โมนในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ระดับโลก

        กรีนพีซเปิดเผยรายงานต่อเนื่องล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยพบสารโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท(NPEs) อยู่ในผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า 14 ยี่ห้อระดับโลก เช่น อาดิดาส (Adidas) อเบอร์ครอมบี้แอนด์ฟิทช์ (Abercrombie and Fitch) เอชแอนด์เอ็ม (H&M) และอื่นๆ ที่ผลิตจากประเทศต่างๆ รวมถึงที่ผลิตจากประเทศไทย

        สารโนนิลฟีนอลอีทอกซิเลท (Nonylphenol Ethoxylates หรือ NPEs) จะแตกตัวเป็นสารโนนิลฟีนอล (Nonylphenol หรือ NP) ซึ่งเป็นสารพิษที่ตกค้างยาวนานในห่วงโซ่อาหาร มีคุณสมบัติรบกวนการทำงานระบบฮอร์โมน และเป็นอันตรายได้แม้ในระดับเพียงเล็กน้อย ซึ่งได้มีการตรวจพบอยู่ในเสื้อผ้าจากร้านตัวแทนจำหน่าย ซึ่งผลิตจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผลวิเคราะห์ได้ชี้ให้เห็นถึงการใช้สารเคมีอันตรายในอุตสาหกรรมฟอกย้อมและปัญหาสำคัญจากการปนเปื้อนที่จะส่งผลกระทบสู่แหล่งน้ำและสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ได้

         “การที่เสื้อผ้าเหล่านี้มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตราย เมื่อเราซักหรือล้าง สารเคมีอันตรายก็จะออกมาด้วยกับน้ำและในที่สุดก็จะปนเปื้อนแหล่งน้ำของเรา” พลาย ภิรมย์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านสารพิษ กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าว “ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าที่สำคัญของโลก ขณะเดียวกันก็เป็นตลาดผู้บริโภคที่สำคัญ ดังนั้นแม่น้ำของเราก็ต้องตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะเป็นที่รองรับสารเคมีอันตรายจากอุตสาหกรรมฟอกย้อมได้ตั้งแต่จากโรงงานผลิตที่ปล่อยน้ำเสีย จนถึงน้ำทิ้งจากบ้านเรือนที่เราซักเสื้อผ้าเหล่านี้”

        โดยพบสารพิษในตัวอย่างน้ำทิ้งที่เก็บจากโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับบริษัทเสื้อผ้ายี่ห้อระดับโลก โดยได้ปล่อยน้ำทิ้งปนเปื้อนสารพิษลงสู่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี และแม่น้ำสายย่อยสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง และจากการที่กรีนพีซได้รณรงค์โครงการ “ล้างสารพิษ (DETOX)” อย่างหนักต่อบริษัทผู้ผลิต ล่าสุดพูมาและไนกี้ ได้ประกาศที่จะยุติการใช้สารเคมีอันตรายตลอดห่วงโซ่การผลิตและในผลิตภัณฑ์แล้ว

         กรีนพีซทำงานรณรงค์ด้วยหลักการเผชิญหน้าอย่างสันติวิธี นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ กรีนพีซรณรงค์เพื่อยุติมลพิษอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ ซึ่งเกิดจากสารเคมีที่เป็นพิษ คงทนในสิ่งแวดล้อมและรบกวนฮอร์โมน โดยเรียกร้องให้บริษัทและรัฐบาลลงมืออย่างจริงจัง

ที่มา ... greenpeace.org

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน