Facebook Twitter
gPlus 

เคล็ดลับสุขภาพ

พฤติกรรมที่นำพาผลเสียต่อสุขภาพ

พฤติกรรมที่นำพาผลเสียต่อสุขภาพ     ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนเรามีโอกาสเกิดเพิ่มขึ้น ด้วยวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป มาดูกันว่าพฤติกรรมเหล่านี้ เราสามารถเลี่ยงได้หรือไม่ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น อะไรที่ไม่ดีไม่ควร เราก็น่าจะปรับพฤติกรรมกันได้

     - การบริโภคมากเกินไป

     - การบริโภคน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ

     - การรับประทานของไม่สุก

     - การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

     - ถึงเวลานอน กลับไม่ได้นอน

     - ถึงเวลากินข้าว กินน้ำ แต่มีเหตุจำเป็นต้องอด

     - การอยู่ในอิริยาบถท่าทางใดท่าทางหนึ่งนานเกินไป

     - การใช้กำลังเกินทั้งร่างกายและความคิด ทำงานหนัก เครียด

     - การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ

     - การอยู่กับความทุกข์ ความเศร้า

     - ขาดการออกกำลังกายที่เหมาะสม
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน