Facebook Twitter
gPlus 

เคล็ดลับสุขภาพ

หนีให้ห่าง..โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

หนีให้ห่าง..โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด      โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดจากการที่หัวใจได้รับออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงไม่เพียงพอ เกิดอาการแน่นหน้าอกขณะต้องใช้แรงเยอะๆ หรือออกกำลังกาย หรือเครียด

       แม้บางสาเหตุของการเกิดโรคเราจะเลี่ยงไม่ได้ แต่อีกหลายปัจจัยที่เราก็สามารถหาทางป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได้

ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

      1. อายุมาก โดยเฉพาะวัยทองขึ้นไป หรือ 65 ปีขึ้นไป
      2. เพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง
      3. กรรมพันธุ์ จากพ่อแม่ หรือปู่ย่าตายาย
      4. การสูบบุหรี่
      5. มีโรคความดันโลหิตสูง อาจทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบและแข็ง ซึ่งเป็นปัจจึยเสี่ยงที่สุดของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
      6. อยู่ในภาวะไขมันในเลือดสูง อาจทำให้ไขมันอุดหลอดเลือด ทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้
      7. โรคเบาหวาน โรคอ้วน
      8. ขาดการออกกำลังกาย
      9. รับประทานผักและผลไม้น้อย
      10. เครียด โกรธ โมโหบ่อยๆ ทำให้หลอดเลือดตีบเร็วขึ้น
      11. ดื่มสุรามากเกินไป
      12. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน