Facebook Twitter
gPlus 

เคล็ดลับสุขภาพ

โทรศัพท์มือถือ...ก็มีเชื้อโรค

โทรศัพท์มือถือ...ก็มีเชื้อโรค         นักวิชาการชาวเติร์กรายงานในวารสาร Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials ว่า โทรศัพท์มือถือของแพทย์ พยาบาล และพนักงานในโรงพยาบาลมีเชื้อแบคทีเรียอันตราย คือเกือบหนึ่งในสามของโทรศัพท์มือถือ มีแบคทีเรียอย่างน้อยที่สุดสองชนิด และหนึ่งในสิบมีแบคทีเรียมากกว่านี้อีก

        ดังนั้น โทรศัพท์มือถือของผู้ที่ทำงานในโรงพยาบาลหรือคลินิก จึงเป็นแหล่งติดเชื้อ เช่น เชื้อแบคทีเรีย

        แม้ว่าแพทย์ หรือพยาบาล จะล้างมือบ่อย แต่ก็ไม่ได้ระวังความสะอาดของโทรศัพท์มือถือเท่าที่ควร มีแค่หนึ่งในสิบเท่านั้นที่บอกว่า ทำความสะอาดโทรศัพท์มือถือเป็นประจำ แบคทีเรียร้ายที่พบในโทรศัพท์มือถือ ก็คือ Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) ซึ่งมีพัฒนาการสู้กับยา จนปราบได้ยาก

ที่มา ... Lisa

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับขึ้นด้านบน