ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

“โดมิคุม” ยานอนหลับที่มาพร้อมกับอันตราย    ยาโดมิคุมคืออะไร ?
         โดมิคุม (Dormicum) เป็นยานอนหลับในกลุ่มเบนโซไดอะซีพีน (Benzodiazepine) มีชื่อทางเคมีว่ามิดาโซแลม (Midazolam) เป็นยาที่สามารถดูดซึมในทางเดินอาหารได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับยานอนหลับตัวอื่น ๆโดยให้รับประทานก่อนนอน มีประสิทธิผลในการรักษาอาการนอนไม่หลับ แต่ควรใช้ยาเพียงระยะเวลาสั้น ๆเนื่องจากการใช้ยาติดต่อกันนาน ๆ จะทำให้เกิดภาวะพึ่งยาได้ เหมาะที่จะใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาหลับยาก แต่เมื่อหลับแล้วจะหลับได้ปกติจนถึงเช้า
          เนื่องจากยาโดมิคุมมีฤทธิ์สงบประสาทที่ช่วยทำให้นอนหลับ และมีฤทธิ์ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะ (Anterograde amnesia) และหากได้รับยาติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดภาวะพึ่งยาทั้งทาง ร่างกายและจิตใจได้ และเมื่อหยุดยากะทันหันก็อาจก่อให้เกิดอาการถอนยาคือ อาการนอนไม่หลับ การได้รับโดมิคุมเกินขนาดจะทำให้เกิดอาการซึมมาก หลับนานผิดปกติ กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน การตอบสนองลดลง สับสน ไม่รู้สึกตัว และโคม่า
          จะเห็นได้ว่า ยานอนหลับโดมิคุมเป็นยาที่มีอันตรายอย่างยิ่ง ดังนั้น ผู้ที่มีปัญหานอนไม่ หลับจึงควรปรึกษาและขอคำแนะนำจากแพทย์ดีที่สุด

    การควบคุมยาโดมิคุมตามกฎหมาย
        ยานอนหลับโดมิคุมถูกจัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุ ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 โดยกองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามี หน้าที่ในการควบคุมการนำเข้าและจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้นหนึ่งในสาขาทันตกรรมและผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่ง เพื่อให้ประโยชน์ในการรักษาพยาบาลสำหรับคนไข้หรือสัตว์ที่รักษาอยู่เท่านั้น คือแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้จ่ายยาให้แก่คนไข้เพื่อรักษาพยาบาล ยาตัวนี้จึงไม่อนุญาตให้ขายตามร้านขายยาทั่วไป

    การใช้ยาโดมิคุมแพทย์เท่านั้นที่เป็นผู้จ่าย
        ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า ยาโดมิคุมนี้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 ที่ต้องสั่งจ่าย โดยแพทย์เท่านั้น ไม่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นโรคนอนไม่หลับที่ใช้ยานี้จึงควรปรึกษาแพทย์และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างใกล้ชิด

    ข้อห้ามใช้ของยาโดมิคุม
        1. ผู้ที่มีประวัติเคยติดยาหรือติดเหล้ามาก่อน
        2. สตรีมีครรภ์และระยะให้นมบุตร โดยเฉพาะ 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์
        3. ไม่ควรใช้ในเด็กเพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เพียงพอ

    ข้อจำกัดในการใช้ยาโดมิคุม
        ไม่ควรใช้ยาโดมิคุมสำหรับรักษาอาการนอนไม่หลับในรายที่เป็นโรคจิตหรือมีอาการซึมเศร้าอย่าง แรง และควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีการทำลายของเนื้อสมอง ระบบการหายใจบกพร่องอย่างแรงหรือผู้ป่วยที่มีสุขภาพทั่วไปไม่ดี

    ปัญหาของยาโดมิคุมในสังคม
        แม้ว่ายาชนิดนี้เป็นยาควบคุมตามใบสั่งแพทย์ แต่ยังพบว่ามีการลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศและ นำมาซื้อขายกันตามตลาดมืด จึงทำให้เกิดช่องทางการนำยามาใช้ในทางที่ผิด โดยเหล่ามิจฉาชีพได้นำยานี้ไปใช้ในการมอมเมาเหยื่อ เพื่อการรูดทรัพย์หรือใช้มอมสาวเพื่อล่อลวงไปข่มขืน ทั้งนี้พบว่า เป็นการถูกหลอกให้กินยาโดยการผสมกับแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ หรือการหลอกให้กินโดยตรง

    ประชาชนควรระวังภัยจากยาโดมิคุมอย่างไร
        จากการที่มิจฉาชีพนำยานี้ไปใช้มอมเมาเหยื่อเพื่อรูดทรัพย์หรือใช้มอมสาวเพื่อลวงไปข่มขืน ทำให้ ประชาชนทั่วไปทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมาก ไม่ควรไว้ใจคนแปลกหน้า หรือแม้กระทั่งคนสนิทหรือคนรู้จักก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย ไปเที่ยว หรือรับเครื่องดื่มหรืออาหารจากผู้อื่นมาบริโภค ทั้งแก้วน้ำหรือยาชนิดใดที่ไม่รู้จัก แล้วอ้างว่าเป็นยาบำรุง หรือยาแก้หวัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง
ที่มา ... สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: