ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับ         ปัจจัยเสี่ยงบางอย่าง เช่น การสูบบุหรี่ เราสามารถควบคุมได้ แต่ปัจจัยบางอย่าง เช่น อายุ ประวัติครอบครัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ได้แปลว่าต้องเป็นโรคมะเร็งเสมอไป มีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยง

     ปัจจัยเสี่ยง      

      - เพศชายมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง อาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมบางอย่าง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่

      - เชื้อชาติ เช่น เอเชียอเมริกา ชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก มีโอกาสเป็นมะเร็งตับสูง

      - ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคตับแข็ง สามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน จากมารดาสู่ทารกในครรภ์ และการรับเลือด

      - โรคตับแข็ง เซลล์ตับจะถูกทำลายและแทนที่ด้วยรอยแผลเป็น สาเหตุมักเกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ ไวรัสตับอักเสบบีและซี รวมถึงภาวะธาตุเหล็กเกินในร่างกาย

      - โรคเบาหวาน โดยเฉพาะผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากและ/หรือมีภาวะตับอักเสบร่วมด้วย

      - โรคอ้วน

      - Aflatoxins เป็นสารที่สร้างมาจากเชื้อราซึ่งอยู่ในพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆ ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด เป็นต้น การได้รับสารชนิดนี้เป็นเวลานานเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับ

      - Vinyl chloride and Thorium dioxide แต่ในปัจจุบันได้ถูกกฎหมายควบคุมการใช้แล้ว

      - Anabolic steroids หรือฮอร์โมนเพศชาย ที่นักกีฬาบางคนใช้เป็นยากระตุ้นกำลัง

      - สาเหตุอื่นๆ ที่รองลงมา ได้แก่ การสูบบุหรี่ รวมถึงยาเม็ดคุมกำเนิดบางชนิด ซึ่งเคยมีรายงานว่าเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับ แต่ไม่มีที่ใช้กันแล้วในปัจจุบัน

ที่มา ... chulacancer.net

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: