ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณอ่านฉลากบนอาหาร      โพล์ทางสุขภาพ เวลาที่คุณจะเลือกซื้อหรือบริโภคอาหารหรือสิ่งของต่างๆ เคยหยิบบรรจุภัณฑ์เหล่นั้นขึ้นมาอ่านฉลากหรือไม่...?       คำตอบคือ

         ทุกครั้ง มีผู้ตอบ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 71

         บางครั้ง มีผู้ตอบ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 24

         ไม่ค่อยได้อ่าน มีผู้ตอบ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4

              รวมมีผู้ตอบทั้งหมด 139 คนที่มา...http://www.toyourhealth.com/health_poll/12archives/april.php

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: