ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

แคลเซียม...กินเท่าไหร่ให้พอดี      เมื่อกลัวเด็กไม่สูงก็คิดถึงแคลเซียมมาถึงวัยกลางคน จนวัยสูงอายุเกิดกลัวโรคกระดูกพรุน ก็ถามหาแคลเซียมกันอีก ด้วยเหตุนี้แคลเซียมจึงเป็นสารอาหารขวัญใจคนทุกเพศทุกวัย

      เช่นเดียวกับสารอาหารทุกชนิด เราควรได้รับแคลเซียมอย่างพอเหมาะพอดี เพราะหากได้รับมากไปก็อาจเป็นโทษ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ (National Institute of Health-NIH) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำปริมาณแคลเซียม ที่ควรได้รับในแต่ละวัน โดยพิจารณาจากเพศและวัย ดังนี้

          อายุ                   ผู้ชาย                   ผู้หญิง     

        1-3 ปี                700 มิลลิกรัม         700 มิลลิกรัม
        4-8 ปี              1,000 มิลลิกรัม         1,000 มิลลิกรัม
        9-13 ปี            1,300 มิลลิกรัม         1,300 มิลลิกรัม
        14-18 ปี           1,300 มิลลิกรัม         1,300 มิลลิกรัม
        19-50 ปี           1,000 มิลลิกรัม         1,000 มิลลิกรัม
        51-70 ปี           1,000 มิลลิกรัม         1,200 มิลลิกรัม
        71 ปีขึ้นไป         1,200 มิลลิกรัม         1,200 มิลลิกรัม

      รู้ระดับแคลเซียมที่ต้องการในแต่ละวันแล้ว สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แนะนำพืชผักที่อุดมแคลเซียมให้เลือกกินกันดังนี้

      ปริมาณแคลเซียมของผักต่อไปนี้ในปริมาณ 100 กรัม มีแคลเซียมดังนี้ ใบชะพลู มีแคลเซียม 601 มิลลิกรัม ผักแผว 573 มิลลิกรัม เห็ดลม 541 มิลลิกรัม ใบยอ 469 มิลลิกรัม มะขามสด 429 มิลลิกรัม ยอดแค 395 มิลลิกรัม ผักกะเฉด 387 มิลลิกรัม ยอดสะเดา 354 มิลลิกรัม

      ยึดหลักทางสายกลาง ด้วยการกินอย่างพอดีๆ ดีที่สุดค่ะจำเป็นต้องกินแคลเซียมในรูปแบบเม็ดเสริมหรือไม่


ที่...ชีวจิต

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: