ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

กินเจ..ระวังสารเคมีจาก "ผัก"       ในช่วงกินเจส่วนใหญ่อาหารเจคือการรับประทานผัก ดังนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์กับสุขภาพก็ควรต้องมองเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดด้วย

       สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้สุ่มตรวจอาหารในช่วงเทศกาลเจ พบผักกาดดอง หัวไชโป๊ กานาฉ่าย มีวัตถุกันเสียเกินค่ามาตรฐาน แต่ไม่พบสารกันราและบอแรกซ์

       ผักสด ตรวจพบสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ในปริมาณที่ปลอดภัย

       แต่เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค ควรนำผักและผลไม้มาล้างทำความสะอาด เพื่อช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างบทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: