ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ไข้เลือดออกอันตราย..อย่าชะล่าใจอาจถึงตาย       ไข้เลือดออกมีพาหะคือยุงลาย ยิ่งในช่วงหน้าฝนยิ่งมียุงลายชุกชุม และช่วงนี้ก็เป็นช่วงไข้เลือดออกระบาด อย่าคิดว่าโรคไข้เลือดออกจะเกิดกับเด็กเท่านั้น โรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัย อาการที่เกิดขึ้นขึ้นอยู่กับเชื้อที่ได้รับและภูมิต้านทานของผู้ป่วย บางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

        เพราะฉะนั้นถ้ามีไข้ติดต่อกัน และมีข้อน่าสงสัยควรรีบไปพบแพทย์จะดีที่สุด

มาดูอาการของโรคไข้เลือดออกกัน

     ระยะที่ 1 ระยะไข้สูง
       ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึ้นฉับพลันและไข้จะสูงลอยตลอดเวลาอยู่ประมาณ 2-7 วัน กินยาลดไข้ ไข้มักจะไม่ลด หน้าแดง ตาแดง ส่วนมากมักไม่มีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล บางรายอาจมีจ้ำเขียวหรือจุดเลือดออกเกิดขึ้นซึ่งมีลักษณะเป็นจุดสีแดงเล็กๆ ขึ้น


     ระยะที่ 2 ระยะช็อกและมีเลือดออก
       อาการมักจะเกิดช่วงวันที่ 3 - 7 ของโรคซึ่งถือว่าเป็นช่วงวิกฤต โดยอาการไข้จะลดลงอย่างรวดเร็วแต่ผู้ป่วยมักมีอาการทรุดหนักและมีภาวะช็อกเกิดขึ้น คือ กระสับกระส่าย เหงื่อออก ตัวเย็น มือเท้าเย็น ปัสสาวะออกน้อย ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว ความดันเลือดต่ำ

     ระยะที่ 3 ระยะฟื้นตัว
       หากผ่านช่วงวิกฤตระยะที่ 2 มาได้ และได้รับการรักษา อาการต่างๆ จะดีขึ้น ร่างกายจะค่อยๆฟื้นตัวสู่สภาพปกติ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: