ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ผักผลไม้พบสารเคมีตกค้างเพียบ!!      เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือ Thai-PAN ได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้ พบว่าตกค้างเกินมาตรฐานสูงเกือบครึ่งของตัวอย่างที่นำมาตรวจ

     - ผักและผลไม้ที่ได้รับตรา Q โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พบสารเคมีตกค้างมากที่สุด

     - ผักและผลไม้อินทรีย์ที่ได้รับการรับรอง Organic Thailand ซึ่งไม่ควรตรวจพบการตกค้างของสารเคมีกลับพบการตกค้างสูงเกินมาตรฐานถึง 25%


     - ผักผลไม้ในห้างไม่ได้มีความปลอดภัยกว่าตลาดทั่วไป

     - จากตัวอย่างที่นำมาตรวจสอบ ผักที่พบปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่า MRL ได้แก่ พริกแดง 100% ในขณะที่กะหล่ำปลีไม่พบสารพิษตกค้างเลย

     - จากการสุ่มตรวจผลไม้ "ส้มสายน้ำผึ้ง ฝรั่ง แก้วมังกร มะละกอ มะม่วงน้ำดอกไม้ แตงโม" พบสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐานสูงตามลำดับลงมา ในขณะที่แตงโม ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้าง
บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: