ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เมื่อผู้สูงวัยเมินความสำคัญของโภชนาการอย่างสุขภาพดี     Herbalife Nutrition เผยผลสำรวจพบว่า ผู้บริโภคให้ความสำคัญเรื่องปัญหาสุขภาพเมื่อสูงวัย แต่ยังเมินความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างสุขภาพดี

      Herbalife บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำระดับโลกรายงานผลการสำรวจภาวะของสุขภาพเมื่อสูงวัยในเอเชียแปซิฟิก “Asia Pacific Healthy Aging Survey” โดยเป็นการสำรวจประชากรวัย 40 ปีขึ้นไปจำนวน 6,000 คนจากออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทยและเวียดนาม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสำคัญและทัศนคติของผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวข้องกับการสูงวัย พบว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากอายุที่มากขึ้น และพวกเขาเชื่อว่า หากลงมือดูแลตนเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะช่วยให้มีสุขภาพดีแม้จะแก่ตัวลง กระนั้นก็ดี หลายคนยังไม่เห็นความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีมากพอ

     รายงานการสำรวจ Herbalife Nutrition Asia Pacific Healthy Aging Survey พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 9 ใน 10 คนมีความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากอายุมากขึ้น โดย 53% กล่าวถึงปัญหาที่เกี่ยวกับกระดูก/ข้อต่อ ตามมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่ 46% หัวใจ 45% สมอง 44% ซึ่งล้วนเป็นความกังวลใจอันดับแรก ๆ อย่างไรก็ตาม แม้จะวิตกกังวลกันมาก แต่ผู้ตอบแบบสอบถามถึง 80% ก็บอกว่า หากดูแลใส่ใจตัวเองตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีได้

     สำหรับวิธีปฏิบัติตนที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะสูงวัยอย่างสุขภาพดีนั้นเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายมากที่สุดถึง 43% เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ตอบแบบสอบถาม 22% เท่านั้นที่บอกว่า อยากจะรับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการยิ่งขึ้น และ 8% บอกว่า อาจจะรับประทานอาหารเสริมหรือเข้ารับการตรวจสุขภาพมากขึ้น

      Stephen Conchie กรรมการอำนวยการและรองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นกล่าวว่า “เราดีใจที่เห็นว่า ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกส่วนมากตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการสูงวัย อย่างไรก็ตาม เรายังเป็นห่วงที่ผู้บริโภคยังให้ความสำคัญกับการดูแลโภชนาการไม่มากนักในการเลือกวิธีปฏิบัติตนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขณะสูงวัย โภชนาการที่ดีไม่ควรมาเป็นอันดับท้าย ๆ โดยเฉพาะขณะนี้ เราจึงเร่งเพิ่มความพยายามที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้มีความรู้ความเข้าใจว่า โภชนาการมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี”

     นอกจากมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความห่วงใยด้านสุขภาพอันมาจากการสูงวัย พร้อมทั้งวิธีที่ผู้บริโภคในเอเชียแปซิฟิกต้องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพแล้วนั้น ผลการสำรวจยังเผยด้วยว่า:


    - เมื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากถึง 82% บอกว่าตนมีสุขภาพดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ
    - สำหรับปัญหาที่เกี่ยวกับหัวใจ สุขภาพด้านจิตใจและอารมณ์ในช่วงเริ่มต้นนั้นมักจะตรวจพบได้ยาก แต่ระดับความมั่นใจในสุขภาพหัวใจนั้นค่อนข้างสูงมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถาม 87, 84 และ 88% มองว่า ตนมีสุขภาพหัวใจที่ดีเทียบเท่าหรือมากกว่าคนอื่น ๆ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงจากการประเมินสุขภาพของตนสูงเกินไป
    - ในเอเชียแปซิฟิกนั้น อุปสรรคใหญ่ที่สุดต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีคือ การไม่มีเวลา (46%) และขาดแรงจูงใจ (44%)

    ด้วยเหตุนี้ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นจึงได้เปิดตัวโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ (Asia Pacific Wellness Tour) ครั้งที่ 8 เพื่อที่จะแบ่งปันเคล็ดลับการชีวิตที่มีสุขภาพดีอย่างกระฉับกระเฉงให้ต่อเนื่องในระยะยาวให้กับผู้บริโภคชาวเอเชียแปซิฟิก โดยเน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี นำโดย Dr. John Agwunobi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสุขภาพและโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

    Dr. Agwunobi กล่าวว่า “เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นเชื่อว่าจะต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อที่จะช่วยปลูกฝังนิสัยด้านโภชนาการที่ดี สร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานโภชนาการเสริมที่เหมาะสม และหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพที่ดี สำหรับเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์นั้น เราจะแบ่งปันคำแนะนำและเคล็ดลับอันเป็นประโยชน์เพื่อที่จะช่วยให้ผู้คนนำพลังแห่งโภชนาการไปใช้ เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขามีสุขภาพที่ดีและมีความสุขยิ่งขึ้น”

    สำหรับโครงการเอเชียแปซิฟิกเวลเนสทัวร์ของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นนั้น จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 ก.ย. ถึง 26 ต.ค. ตามเมืองต่าง ๆ ในหลายประเทศได้แก่ ประเทศกัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย อินเดีย เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และประเทศไทย โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย งานสัมมนาทางการแพทย์ กิจกรรมพูดคุยด้านโภชนาการ และเวิร์กชอปเกี่ยวกับสุขภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นและคณะที่ปรึกษาด้านโภชนาการ (Herbalife Nutrition Advisory Board) จะร่วมแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพในหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทของโภชนาการที่ดีที่มีต่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี เมตาบอลิซึมและโภชนาการ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ ตลอดจนโภชนาการและสมรรถภาพในด้านการกีฬา
Herbalife
http://www.businesswire.com/news/home/20171002006643/en/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: