ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ล้างมือถูกวิธี ลดเสี่ยงโรคท้องร่วงถึงร้อยละ 50      แนะวิธีล้างมืออย่างถูกต้อง 7 ขั้นตอน พร้อมย้ำสร้างพฤติกรรมการล้างมือให้เป็นนิสัย ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา

     สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันล้างมือโลก เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทั่วโลกล้างมือด้วยอย่างถูกวิธี เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เพราะมือเป็นอวัยวะสำคัญที่นำเชื้อเข้าสู่ร่างกาย 3 ทาง ได้แก่ ทางปาก ทางจมูก และผิวหนัง นำไปสู่โรคติดต่อทางเดินอาหารหลายโรค เช่น อุจจาระร่วง โรคตับอักเสบชนิดเอ โรคบิด อหิวาตกโรค โรคพยาธิชนิดต่างๆ โรคติดต่อจากการสัมผัสโดยตรง เช่น โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง แผลอักเสบที่ผิวหนัง ซึ่งการล้างมืออย่างถูกวิธี จะสามารถลดการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงได้ถึง ร้อยละ 50 และโรคปอดบวม ร้อยละ 25

     ข้อมูลการสำรวจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือนตุลาคม 2559 พบว่าพฤติกรรมการล้างมือของคนไทยวัยทำงาน อายุ 15 ปีขึ้นไป จากกลุ่มตัวอย่าง 512 คน มีพฤติกรรมมือสะอาด คือล้างมือฟอกสบู่ติดเป็นนิสัย กระทำทุกครั้งหลังจากเข้าห้องน้ำห้องส้วม และก่อนกินอาหาร เพียงร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 คน ผู้หญิงล้างมือมากกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 10 ประชาชนจึงควรให้ความสำคัญและใส่ใจเรื่องของการ ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ครบ 7 ขั้นตอน ได้แก่

    1) ฝ่ามือถูกัน
    2) ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว
    3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว
    4) หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ
    5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
    6) ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ
    7) ถูรอบข้อมือ
กรมอนามัย

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: