ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

มารู้จักวิธีป้องกันมลพิษทางอากาศ ทุกคนทำได้โดยแก้ไขจากต้นเหตุ!    ในตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า มลพิษภายในอากาศนับได้ว่ามีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งไม่สามารถยับยั้งได้ และเป็นเหตุที่ทำให้สุขภาพของมนุษย์เราย่ำแย่ลงจนกระทั่งรักษาได้ยาก ในส่วนของสภาวะอากาศที่มีสิ่งแปลกปลอมเจือปนในปริมาณมากนั้น หากมนุษย์ได้สูดอากาศที่เป็นพิษเหล่านี้เข้าไป ย่อมส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว ส่วนที่มาของมลพิษที่มีอยู่ในอากาศนั้น ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากลมพายุต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดจนกระทั่งมีฝุ่นละอองกระจายไปทั่ว และที่สำคัญที่สุดที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งภายในประเทศไทยนั่นก็คือ เหตุการณ์ไฟไหม้ป่า เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ยากที่จะยับยั้งได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังคงมีในส่วนของมลพิษทางอากาศที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น นั่นก็คือ มลพิษที่ได้มาจากการเลือกใช้ท่อไอเสียจำนวนมาก หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่พากันปล่อยมลพิษสู่อากาศในที่สุด ซึ่งในวันนี้เราจะขอนำพาทุกท่านไปพบกับวิธีป้องกันมลพิษทางอากาศ ส่วนจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย!

    1. ค้นพบแหล่งที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศให้เจอ และพยายามลดมลพิษให้น้อยลง
    ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศที่มาจากเชื้อเพลงที่ไร้คุณภาพจากเครื่องยนต์ หรือแม้กระทั่งมลพิษทางอากาศที่มาจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้นับได้ว่าเป็นต้นกำเนิดที่ทำให้เกิดมลพิษมากยิ่งขึ้น และสำหรับวิธีป้องกันมลพิษทางอากาศในอันดับแรก เราจะต้องพยายามต้นกำเนิดมลพิษหรือไม่ก็ทำให้เกิดมลพิษให้น้อยลงไปได้ในที่สุด

    2. ควรหาวิธีลดการเผาทำลายขยะมูลฝอยในที่โล่งแจ้ง
    อีกหนึ่งวิธีป้องกันมลพิษทางอากาศให้มีมากยิ่งขึ้นนั้น สามารถทำการปรับปรุงในเรื่องของระบบต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการกำจัดขยะมูลฝอย ซึ่งทุกอย่างจะต้องสามารถทำหรือบริหารออกมาให้ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถลดอัตราในการเผาขยะมูลฝอยภายในที่โล่งแจ้งออกไปด้วย


    3. ควรป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่า
    สำหรับวิธีที่ 3 ซึ่งถือได้ว่าเป็นวิธีป้องกันมลพิษทางอากาศที่ค่อนข้างจะสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดไฟป่าบ่อยครั้งจนเกินไป ควรมีการติดตามพร้อมทั้งมีกระบวนการหรือวิธีการในการดับไฟป่าให้เร็วที่สุด หลังจากนั้นควรทำการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกไฟไหม้ทั้งหมดร่วมด้วย

    4. ควรมีการส่งเสริมให้เลือกใช้เฉพาะพลังงานหมุนเวียนที่ได้จากธรรมชาติโดยตรง
    อีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศได้มากยิ่งขึ้น นั่นก็คือ ควรมีการรณรงค์ให้หันมาเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนที่สามารถค้นหาได้จากธรรมชาติโดยตรงเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ เป็นต้น

    5. ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้คนไทยเข้าใจมากยิ่งขึ้น
    การประชาสัมพันธ์หรือการให้ข้อมูลที่ครบถ้วนเกี่ยวกับอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ นับได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนไทยได้ตระหนักและรับรู้สิ่งสำคัญเหล่านี้ พร้อมทั้งค้นหาวิธีในการป้องกันให้ได้มากที่สุด ซึ่งจะส่งผลทำให้คนไทยส่วนใหญ่หันมาให้ความร่วมมือ และช่วยกันป้องกันพร้อมทั้งแก้ไขให้ทุกอย่างกลับมาดีได้ยิ่งขึ้นนั่นเอง

    นอกจากนี้วิธีป้องกันมลพิษทางอากาศอีกหนึ่งรูปแบบ นั่นก็คือ การปรับปรุงในส่วนของกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดมลพิษทางอากาศได้มากยิ่งขึ้น เรื่องนี้จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากคนทั่วโลก ไม่ใช่แค่กลุ่มคนบางกลุ่มหรือในบางพื้นที่เท่านั้น การตระหนักและการให้ความสำคัญย่อมเป็นเรื่องดี ซึ่งจะทำให้โลกของเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนั่นเอง


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: