ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เครื่องกรองน้ำสกปรก ไม่เปลี่ยน-ไม่ล้าง เสี่ยงดื่มน้ำปนเปื้อนแบคทีเรีย    แนะล้างทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำและเปลี่ยนไส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือของผลิตภัณฑ์ ลดเสี่ยงปนเปื้อนแบคทีเรีย

    ประชาชนที่นิยมติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ในบ้าน เพื่อกรองน้ำประปาสำหรับการบริโภคภายในครัวเรือนเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำมาบริโภคนั้น ถือเป็นเรื่องที่ถูกต้อง เพราะจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือนโดยกรมอนามัย พบว่าน้ำประปาโดยเฉพาะน้ำประปาจาก กปน. และ กปภ. ที่ผลิตมาจากโรงผลิตนั้นมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน แต่อาจจะมีการปนเปื้อนภายหลังหรือมีกลิ่นคลอรีนที่อาจทำให้ไม่น่าดื่ม การติดเครื่องกรองน้ำประจำบ้านก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้น้ำประปามีความสะอาดและน่าดื่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามประชาชนควรศึกษารายละเอียดการดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำจากคู่มือคำแนะนำที่ผู้ผลิตเครื่องกรองน้ำให้ไว้หรือติดไว้ที่เครื่องกรองน้ำ โดยเฉพาะการล้างและการเปลี่ยนไส้กรอง ควรทำอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะจากการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคในครัวเรือน พบว่ามีหลายกรณีที่น้ำประปา เมื่อผ่านเครื่องกรองแล้วตรวจพบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย เนื่องจากไม่มีการดูแลรักษาเครื่องกรองที่ถูกต้อง หากปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องกรองน้ำลดลงหรือสารกรอง ไส้กรองเสื่อมสภาพลง ทำให้น้ำที่กรองได้มีคุณภาพ ไม่เหมาะสมสำหรับการนำมาบริโภคอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้


    “ทั้งนี้ เครื่องกรองน้ำเป็นเสมือนที่แยกเอาความสกปรกออกจากน้ำ หากไม่มีการล้างไส้กรองหรือ เปลี่ยนไส้กรองแล้ว ความสกปรกก็จะสะสมในเครื่องกรองมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องกรองต่ำลงและเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ ดังนั้น วิธีการเลือกเครื่องกรองน้ำ ควรเลือกที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับคุณภาพน้ำที่จะกรอง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่มากจนเกินไป ตัวเครื่องทำจากวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิมง่าย มีความปลอดภัย เหมาะสมกับการใช้กับอาหาร (food grade) นอกจากนี้ ควรได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ตามที่ประเทศผู้ผลิตกำหนดและมีวิธีการบำรุงรักษาที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เมื่อนำมาใช้ต้องหมั่นทำความสะอาดไส้กรองและเปลี่ยนไส้กรองตามกำหนดเวลาในคู่มือของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนั้นๆ”


กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: