ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

กรมอนามัย ชวนครอบครัวร่วมกิจกรรม “คีตะมวยไทย 10 ท่า” ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ    กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชู คีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนทุกวัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมหนุนทุกครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th

    สังคมไทยให้ความสนใจเรื่องการออกกำลังกายและคิดหากิจกรรมในรูปแบบใหม่ ๆ ออกมาเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและเพิ่มความสนใจให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น ซึ่งการออกกำลังกายที่นิยมกันย่างแพร่หลายคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิก หนึ่งในนั้นคือการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะเพลง เช่น การเต้น แอโรบิก รวมถึงกิจกรรมออกกำลังกายในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลายอีกมากมายที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้เหมือน ๆ กันคือ ได้ประโยชน์ในทางด้านสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น หัวใจและปอดมีความแข็งแรงขึ้น สามารถเป็นยาที่คงสภาพไม่ให้ร่างกายมีการเจ็บป่วยที่เกิดมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง รวมทั้งช่วยในเรื่องของ สภาพจิตใจและการเข้าสังคมช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบาย ลดความเครียดจากการทำงานหรือจากการเรียนช่วยให้นอนหลับได้สนิทต่อเนื่องยาวนานมากขึ้น

    “เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจในการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงให้กับประชาชน ชาวไทยได้นำกิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ มาเป็นกิจกรรมหลักในโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย โดยจะดำเนินการทั้งปี ภายใต้โครงการใต้ร่มพระบารมี น้อมนำสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”


    กิจกรรมคีตะมวยไทย 10 ท่า นี้ เป็นกิจกรรมที่นำแม่ไม้มวยไทยทั้งหมด 10 ท่า ให้เข้ากับเสียงเพลงในรูปแบบของการเต้นแอโรบิก มีทั้งหมด 10 ท่าด้วยกัน คือ

    ท่าที่ 1 หมัดตรง
    ท่าที่ 2 หมัดตวัด (หมัดฮุค)
    ท่าที่ 3 หมัดเสย (หมัดสอยดาว)
    ท่าที่ 4 ศอกกระทุ้ง
    ท่าที่ 5 ศอกตัด
    ท่าที่ 6 ศอกงัด
    ท่าที่ 7 เข่าตรง
    ท่าที่ 8 เตะตรง (เตะผ่าหมาก)
    ท่าที่ 9 เตะตัด และ
    ท่าที่ 10 ถีบด้วยส้นเท้า

    เป็นอนุรักษ์และเผยแพร่แม่ไม้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย อีกทั้งยังเป็นการออกกำลังกายที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายด้าน ได้แก่
    1. ทางด้านร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบปอดและระบบไหลเวียนโลหิตเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาท
    2. ทางด้านจิตใจ ช่วยผ่อนคลายและลดความเครียด สร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเอง สร้างความสนุกสนานและทำให้มีทัศนคติที่ดีต่อร่างกาย เป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวและ
    3. ทางด้านสังคม ทำให้มีเพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับสังคม และเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนกิจกรรมและสภาพแวดล้อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้ตัวเองพร้อมกับพัฒนาบุคลิกภาพ

    “กรมอนามัยจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกออกกำลังกายเฉลิมพระเกียรติถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ซึ่งมี 3 ประเภทได้แก่ 1) ครอบครัว/บุคคลออกกำลังกาย 2) ชมรม/องค์กร จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และ 3) อปท./หน่วยงานจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสถานที่ออกกำลังกาย โดยสามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนการสมัครและดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ออกกำลังกาย ได้ที่เว็บไซต์ ครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย http://activefam.anamai.moph.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป”
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: