ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

อากาศเปลี่ยนแปลง ระวังป่วย     เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ แนะนำประชาชน ให้ดูแลสุขอนามัยของตนเองและครอบครัว หากมีอาการป่วย เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดกล้ามเนื้อ ควรสวมหน้ากากอนามัยปิดปากและจมูก และไปพบแพทย์โดยเร็ว

     ช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวน และมีฝนตก อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่
    1.หญิงตั้งครรภ์
    2.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี
    3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
    4.บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
    5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

    6.ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และ
    7.ผู้ที่มีโรคอ้วน
     ดังนั้น ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดความรุนแรงของโรค

    ขอแนะนำให้ประชาชนใช้มาตรการ “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ คือ ปิด ปากปิดจมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดควรใช้หน้ากากอนามัย ล้าง มือบ่อยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร เลี่ยง การคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หยุด เมื่อป่วย ควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมต่างๆ แม้จะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอย่างน้อย 7 วัน หากมีไข้ หากกินยาลดไข้แล้วอาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: