ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เตือนเกษตรกร และประชาชนระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ    เตือนเกษตรกร และประชาชนระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิต ควรปรับพฤติกรรมด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ โดยการสวมใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสม ระมัดระวังสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ผักและผลไม้ต้องล้างให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทาน

     ปัจจุบันเกษตรกรมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากขึ้น เพื่อให้พืชผลทางการเกษตรมีผลผลิตที่ดี โดยเกษตรกรเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงโดยตรงในการสัมผัสกับสารเคมี นอกจากนี้ หากมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก ทำให้มีโอกาสสะสมในผลผลิตทางการเกษตร และเกิดความเสี่ยงอันตรายต่อผู้บริโภคที่รับประทานเข้าไปด้วย เกษตรกรสามารถรับอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้ 3 ทาง คือ ทางปาก ทางการหายใจ และทางผิวหนัง เกิดขึ้นได้ระหว่างขณะซื้อมาจากร้าน ขณะเตรียม ขณะฉีดพ่น และนำสารเคมีไปทำลายทิ้ง
    อาการที่เกิดขึ้นที่สามารถสังเกตได้เมื่อได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกาย คือ จะมีอาการมือสั่น ตาแดง น้ำมูกไหล เดินโซเซ มีผื่นคัน อาเจียน สำหรับประชาชนบริโภคผัก ผลไม้หรือพืชผลทางการเกษตร มีโอกาสรับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชได้เช่นเดียวกัน เบื้องต้นจะมีอาการปวดศีรษะ มึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เจ็บหน้าอก ปวดกล้ามเนื้อ เหงื่อออกมาก ท้องร่วง เป็นตะคริว หายใจติดขัด มองเห็นไม่ชัดเจน หากสะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะทำให้เป็นหมัน เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ อัมพฤต อัมพาต โรคมะเร็ง และเสียชีวิตได้

    แนะเกษตรกรและประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีตามหลักสุขบัญญัติ ดังนี้


    เกษตรกร
    - ต้องอ่านฉลากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชให้ละเอียดก่อนใช้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด - ขณะฉีดพ่นสารเคมีให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช เช่น การสวมหมวก ใส่แว่นตา หน้ากาก สวมเสื้อผ้ามิดชิด สวมถุงมือ สวมรองเท้าบูท
    - การจัดเก็บสารเคมีให้เป็นที่ปลอดภัย มั่นคง และมีเครื่องหมายแสดงที่เห็นชัด
    - ภายหลังจากการฉีดพ่น ให้ถอดชุดและอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ขณะฉีดพ่น หรือทำงาน
    - แยกซักจากเสื้อผ้าอื่นๆแล้วรีบอาบน้ำให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที
    - สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่ใช้แล้ว ควรทิ้งให้ถูกต้อง คัดแยกออกจากขยะทั่วไป ให้อยู่ในกลุ่มขยะอันตราย ทิ้งให้ห่างไกลจากแหล่งน้ำ ป้องกันการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม
    - และหากพบอาการปกติของร่างกายให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรักษา โดยนำฉลากสารเคมีหรือถ่ายภาพฉลากสารเคมีนั้นไปด้วย

    ประชาชน
    - ควรปลูกผักรับประทานเองโดยใช้ปุ๋ยสารอินทรีย์
    - ทานผักตามฤดูกาลจะลดความเสี่ยงต่อผักที่ใช้สารเคมี
    - ไม่นำสารฆ่าหญ้ามาใช้ในบริเวณเพาะปลูกผักผลไม้ และไม่นำมากำจัดมดและแมลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในครอบครัวได้
    - สิ่งที่สำคัญในการปรุงอาหารต้องล้างผักให้สะอาดทุกครั้งเพื่อลดความสกปรกและสารพิษตกค้าง เช่น การล้างน้ำไหลผ่าน นาน 2 นาที หรือ แช่ผัก ผลไม้ในน้ำสะอาดหรือน้ำยา ล้างผัก นาน 5-10 นาที และล้างน้ำสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำมาปรุงหรือรับประทาน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: