ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สธ. ประกาศเข้ม มาตรการผักผลไม้ปลอดภัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี     สธ. เผยมาตรการตรวจเข้มสารพิษตกค้างในผักผลไม้ ทั้งที่ด่านนำเข้า สถานที่คัดและบรรจุ รวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศ เพื่อดูแลผู้บริโภค แนะซื้อผักที่มีแหล่งที่มา ทั้ง QR Code บนฉลาก หรือสอบถามจากผู้ขาย พร้อมกำหนดมาตรการตรวจสอบสารพิษตกค้างทั่วประเทศ

     เนื่องจากขณะนี้คณะกรรมการวัตถุอันตรายยังไม่มีมาตรการยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 สาร กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้นิ่งนอนใจหรือพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคและดำเนินการทุกมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผักผลไม้ โดยได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รณรงค์ให้ประชาชนรู้จักเลือกซื้อผักผลไม้ที่มาจากแหล่งที่มีคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าผักผลไม้นั้นมีความปลอดภัย ผลิตมาจากสถานที่ที่ได้รับการรับรอง โดยสังเกตจาก QR Code ที่อยู่บนฉลาก หรือสอบถามจากผู้ขาย ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผักผลไม้ได้อย่างมั่นใจ หากผู้บริโภคมีค่านิยมในการเลือกซื้อผักผลไม้ที่ผ่านการรับรองนี้ ผู้ผลิตสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพย่อมจำหน่ายไม่ได้แน่นอน


     นอกจากการรณรงค์ให้ผู้บริโภคเลือกซื้อผักผลไม้โดยตรวจสอบแหล่งที่มาจากฉลากหรือสอบถามจากผู้ขายแล้ว อย. ยังมีมาตรการเฝ้าระวังผักและผลไม้ที่อาจมีสารพิษตกค้างทางการเกษตร โดยได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาให้ดำเนินการตรวจสอบสารพิษตกค้างทางการเกษตร ณ ด่านอาหารและยาทุกครั้งที่มีการนำเข้า หรือให้ผู้นำเข้าแสดงหนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบของประเทศที่เป็นแหล่งกำเนิด หรือสถาบันเอกชนที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 ประกอบการนำเข้าผักหรือผลไม้รุ่นดังกล่าว อีกทั้งจะมีการตรวจสอบสารพิษตกค้าง ณ สถานที่คัดและบรรจุรวมทั้งสถานที่จำหน่ายทั่วประเทศอีกด้วย
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: