ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

แนะกิจการสปาและนวด ยึดหลัก 4 ต. สู้ภัย COVID-19    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดคอร์สติวเข้มกิจการสปาและนวดให้พร้อมรับมือกับโรคติดต่ออันตราย COVID-19 แนะยึดหลัก 4 ต. ตื่นตัว ตระหนัก ติดตาม และตอบแทนสังคม ลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ เพื่อป้องกันการระบาดในกลุ่มคนชอบนวดเพื่อสุขภาพ

    ปัจจุบันสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักไปทั่วโลก จนทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ส่วนในประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 14 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ กรม สบส. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานควบคุม กำกับ และส่งเสริมมาตรฐานของสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์การระบาดของโรคดังกล่าวในกิจการสปา และกิจการนวด ซึ่งการให้บริการจะมีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ดังนั้น กรม สบส. จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 เพื่อให้ผู้ประกอบการ ผู้ดำเนินการ และผู้ให้บริการได้มีความรู้ในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในกิจการสปาและนวด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการในภาวะที่มีการแพร่ระบาดได้


    กรม สบส.ขอให้สถานประกอบการทุกแห่ง ยึดหลัก 4 ต. ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คือ
    ต. ตื่นตัว ไม่ใช่ตื่นกลัว จะต้องตั้งสติ ไม่เป็นกระต่ายตื่นตูม
    ต.ตระหนัก ไม่ใช่ตระหนก ตระหนักเรื่องการรักษามาตรฐานด้านสถานที่ ด้านความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การคัดกรองผู้รับบริการ ซักประวัติ การรักษาความสะอาด และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ให้บริการ
    ต.ติดตาม ไม่ใช่ตูมตาม ติดตามมาตรการต่างๆของทางภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตาม และ
    ต.ตอบแทนสังคม ไม่ใช่ตัวใครตัวมัน ให้ทุกท่านคิดว่าสถานประกอบการทุกแห่งเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องช่วยกันรักษามาตรฐาน ให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นต่อกิจการสปาและนวดไทย และใช้บริการได้อย่างมั่นใจ โดยให้นำแนวทางการป้องกันโรคฯที่กรม สบส.ได้ติวเข้มไปปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยง เลี่ยงการติดเชื้อ และลดการแพร่กระจายเชื้อในสถานประกอบการของท่าน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: