ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

กำจัดหน้ากากอนามัยถูกวิธี คัด-แยกลดการปนเปื้อน    จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือเป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ทำให้ประชาชนต่างหาวิธีรับมือ ป้องกันตนเองจากเชื้อที่กำลังระบาดไปทั่วโลก "หน้ากากอนามัย" กลายเป็นสิ่งจำเป็น และเกิดความต้องการจำนวนมาก อัตราการใช้ที่เพิ่มขึ้น จึงหมายถึงขยะที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกัน การทำความเข้าใจในการทิ้งอย่างถูกวิธีจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการลดการแพร่เชื้อ

    การกำจัดหน้ากากอนามัย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ใช้ในโรงพยาบาล มีกระบวนการกำจัดตามระบบของโรงพยาบาลอยู่แล้ว จะมีวิธีการกำจัดในแบบขยะติดเชื้อ เนื่องจากในโรงพยาบาลมีเรื่องความเสี่ยงกับเชื้อโรคสูงมาก ถัดมา คือกลุ่มที่เราให้กักกันตัวที่บ้าน หรือมีความเสี่ยงในการควบคุมโรค เราแนะนำว่าออกมาข้างนอกเท่าที่จำเป็น โดยทุกครั้งที่ออกจากบ้านหรือเจอคนในบ้าน กลุ่มนี้ เราแนะนำให้ทิ้งกระดาษชำระ และหน้ากากอนามัย ใส่รวมในถุงขยะ แยกจากขยะทั่วไป และให้เทน้ำยาฟอกขาว ที่มีอยู่ทั่วไปในบ้าน หรือ ไฮเตอร์ ที่เรารู้จักราดลงไป และมัดปากถุงให้แน่น และเอาไปทิ้งขยะ

    "สำหรับกลุ่มประชาชน ร่างกายปกติ ไม่ได้ป่วย เราก็ไม่แนะนำให้ใช้หน้ากากอนามัย แต่หากมีการใช้ ให้ทิ้งในถังขยะ ที่มีฝาปิดหรือในถุงขยะ มัดปากถุง เท่านั้นเอง และถอดใส่อย่างถูกวิธี"

     สำหรับการทิ้งไม่แนะนำให้พับ เพราะประชาชนทั่วไปหากระมัดระวังไม่พอ จะไปสัมผัสกับตัวหน้ากากอนามัย ดังนั้น วิธีที่ถูกต้อง คือ ดึงสายที่คล้องหู และหย่อนลงภาชนะหรือถุงขยะที่ทิ้ง มือเราจะแทบไม่ได้สัมผัสหน้ากากอนามัยเลย หลังจากนั้นมัดปากถุงให้แน่น และล้างมือ ให้สะอาด จะทำให้ลดการสัมผัสลง และตัวขยะ จะกลายเป็นขยะที่ถูกนำไปกำจัดต่อไป


     สำหรับหน้ากากอนามัย ถือเป็นขยะติดเชื้อเฉพาะในโรงพยาบาล หรือหากมีการดูแลผู้ป่วยอยู่กับบ้าน ก็จะมีระบบจัดการคล้ายกับ โรงพยาบาล ที่โรงพยาบาล เราถือว่าเชื้อภายในจะไม่ส่งออกมาปนเปื้อนข้างนอก เพราะในโรงพยาบาลมีเชื้ออีกหลายตัว แตกต่างจากระบบในชุมชน

    "ดังนั้นในโรงพยาบาลจึงจะกำจัดแบบขยะติดเชื้ออยู่แล้ว แต่หาก ของนอกโรงพยาบาล ในกลุ่มเสี่ยง แนะนำให้ใช้น้ำยาฟอกขาวหรือ ไฮเตอร์ เทลงไปในถุงขยะ ซึ่งจะฆ่าเชื้อทันที มัดปากถุงให้แน่น เป็นการฆ่าเชื้อก่อนที่จะไปรวมกับขยะปกติ ลดการปนเปื้อนของเชื้อ และหากกลุ่มคนทั่วไปไม่ได้กักกันโรคก็ทิ้งในถุงขยะที่มีการมัดปาก"

    ทั้งนี้ ในเว็บไซต์กรมอนามัย ระบุถึงวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน ดังนี้
    1) ฝ่ามือถูกัน
    2) ฝ่ามือถูหลังมือ และนิ้วถูซอกนิ้ว
    3) ฝ่ามือถูฝ่ามือและถูกซอกนิ้ว
    4) หลังนิ้วมือ ถูฝ่ามือ
    5) ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ
    6) ปลายนิ้วมือถูฝ่ามือ และ
    7) ถูรอบข้อมือ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
    แต่หากไม่สะดวกในการล้างมือ สามารถใช้เจลล้างมือแทน ก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ดีเช่นกัน
https://www.thaihealth.or.th/


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: