ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เตือนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่    กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคฯ ฉบับที่ 256 "เตือนประชาชนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ระวังอาจเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ แนะดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิด"

    การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้ เนื่องจากสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง บางพื้นที่อาจมี นตกจากพายุฤดูร้อน ร่ากายอาจปรับตัวไม่ทัน ทำให้เจ็บป่วยได้่าย

    กรมควบคุมโรคจึงขอเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นทีที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก เช่น ห้างสรรพสินค้า และตลาด ซึ่งในช่วงนี้ควรงดจัดกิจกรรมและงานการแสดงต่างๆ ประชาชนควรป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือให้สะอาดบ่อยครั้ง หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก ไม่ใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้อื่นหรือผู้ที่มีอาการป่วย รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หมั่นดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะผักผลไม้ และพักผ่อนให้เพียง พอ


    สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป หรือเด็กอายุ 6 เดือน- 2ปี หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 7 เดือน ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม ผู้ที่มีโรคประจำตัว และบุคลากรทางการแพทย์ ควรได้รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และหากมีอาการป่วยให้ไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจมีอาการรุนแรมากกว่ากลุ่มอื่นได้
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: