ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ป้องกันมะเร็งเต้านม ต้องตรวจค้นหาให้ได้เร็วที่สุด    การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด

     นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีจัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้สตรีที่อยู่ห่างไกล และมีปัจจัยเสี่ยงต่อการป่วยด้วยมะเร็งเต้านม ได้รับการตรวจค้นหาในระยะเริ่มแรก และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรี ในจังหวัดยะลา ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม และความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง

     จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย พบเฉลี่ยวันละ 7 รายและแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สตรีที่อายุ 30 ปีขึ้นไปทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้าซึ่งมักจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้วร้อยละ 56 สาเหตุการป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมยังไม่ทราบแน่ชัด


    การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งการตรวจมี 3. วิธีคือ
    1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
    2. การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์
    3 การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการตรวจเต้านมได้ด้วยตนเองนั้น จะสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก ๆ หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่ระยะแรกที่ยังไม่ลุกลามหรือแพร่กระจาย จะลดความรุนแรงของการเป็นมะเร็งเต้านม และสามารถรักษาหายขาดได้ถึงร้อยละ 80-90
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: