ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ภัยควันบุหรี่มือสอง มีผลต่อสุขภาพผู้หญิง    ควันบุหรี่ไม่ได้อันตรายต่อเฉพาะคนสูบเท่านั้น แต่ยังอันตรายต่อคนรอบข้างอีกด้วย โดยเฉพาะผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่มือสอง อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกาย

    องค์การอนามัยโลก (WHO) ประเมินว่ามีคนทั่วโลกเสียชีวิตจากควันบุหรี่มือสองกว่า 1.2 ล้านคน ซึ่งผู้หญิงที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่มีโอกาสได้รับอันตรายจากควันบุหรี่มือสอง โดยควันบุหรี่มือสองมีอันตรายเทียบเท่ากับการสูบบุหรี่ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชากรไทยปี 2560 พบว่า ส่วนใหญ่ผู้สูบบุหรี่เป็นเพศชาย โดยผู้ชายสูบบุหรี่ขณะอยู่ในบริเวณบ้าน ร้อยละ 42 ซึ่ง ศจย.ได้วิเคราะห์ข้อมูลพบมีครัวเรือนที่มีคนสูบบุหรี่ 4,962,045 ครัวเรือน คนที่ไม่สูบบุหรี่จึงได้รับควันบุหรี่ มือสองในบ้านโดยเฉลี่ยสูงถึง 10,333,653 คน

    วารสารก้าวทันวิจัยกับ ศจย. พ.ศ. 2562 ได้ระบุข้อมูลการศึกษาวิจัย การได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองของผู้หญิงจีน จำนวนกว่า 72,000 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่แต่งงานกับสามีที่สูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่มือสองจากที่ทำงาน ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองเลย พบว่ากลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่มือสองนั้น มีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีความเสี่ยงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 เมื่อวิเคราะห์แยกย่อยลงไปพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิง ที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเหล่านี้เสียชีวิต ได้แก่ โรคหัวใจ และหลอดเลือด และโรคมะเร็ง


    จากข้อมูลของราชวิทยาลัย สูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยระบุว่า ภัยของควันบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพสตรีคือ

    1.เสี่ยงหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดสมองอุดตันและเส้นเลือดสมองแตก
    2.เสี่ยงโรคปอด ทั้งหลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมโป่งพอง
    3.เสี่ยงโรคมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูกซึ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้สูง
    4.ความหนาแน่นของกระดูกน้อยลง เสี่ยงสะโพกหัก
    5.ทำให้ปวดประจำเดือนเป็นอย่างมาก มีลูกยาก และมีอาการวัยทองที่รุนแรง และ
    6.ถ้าตั้งครรภ์ เสี่ยงทำให้คลอดก่อนกำหนด เพิ่มความเสี่ยงการตายของทารกหลังคลอด
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: