ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

“ตลาด–ร้านอาหาร” คุมเข้มกลุ่มแรงงานต่างด้าว ลดเสี่ยงโควิด-19    ย้ำผู้ประกอบการประเภทตลาดสดและร้านอาหาร คุมเข้มกลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

    จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงนี้ ซึ่งหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการคัดกรองเชิงรุกทำให้พบในกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวนมาก จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดและร้านอาหารได้มีการคุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เพราะจากข้อมูลสถานการณ์คนต่างด้าวของสำนักบริหารต่างด้าว กรมการจัดหางาน ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2563 พบมีจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย 2,526,275 คน ส่วนใหญ่ทำงานในร้านอาหารและเครื่องดื่ม มีทั้งทำหน้าที่ปรุงประกอบอาหาร สัมผัสอาหาร และให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามานั่งในร้านหรือซื้อกลับบ้าน ดังนั้น ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ทำงาน นอกจากจะต้องดูแลด้วยการพาไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องและตรวจคัดกรองโรคให้เรียบร้อยแล้วยังคงต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคโควิด-19 ตั้งแต่


    1) ให้มีระบบการคัดกรองพนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ
    2) ให้พนักงานหรือผู้ให้บริการและผู้มาใช้บริการ ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
    3) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในบริเวณต่าง ๆ ของสถานประกอบการนั้น ๆ
    4) จำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการไม่ให้แออัด
    5) ลดระยะเวลาโดยการจองทางออนไลน์ และลดการสัมผัส เช่น มีระบบการจ่ายเงินแบบออนไลน์ใช้ถาดหรืออุปกรณ์ในการรับเงิน
    6) มีการจัดระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างบุคคลที่มาใช้บริการ
    7) ให้ทำความสะอาดพื้นที่หรือบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมกัน
    8 ) จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีสถานที่อยู่ในอาคารหรือเป็นพื้นที่ปิดควรจัดทำระบบระบายอากาศหรือปรับอากาศให้มีอัตราการหมุนเวียนของอากาศอย่างเพียงพอ และทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วย
กรมอนามัย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: