ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

วิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว    แนะวิธีการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดต่ำลง อาจทำให้พระสงฆ์อาพาธได้ง่าย ควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยให้สวมอังสะไหมพรม (เสื้อกันหนาว) เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย

    ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูหนาว และประสบกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะพระสงฆ์สูงอายุ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ไข้หวัด และไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด 19 ระลอกใหม่ พบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และคาดว่าจะมีการระบาดต่อเนื่องไปอีกนาน ดังนั้น พระสงฆ์ควรรักษาสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อสุขภาพที่ดี โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อออกปฏิบัติศาสนกิจข้างนอก ฉันภัตตาหารร้อน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และให้พระสงฆ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ เพื่อที่จะได้มีภูมิต้านทานต่อโรคโควิด 19


    ในช่วงฤดูหนาวนี้ควรถวายปัจจัยที่จำเป็นที่ทำให้ร่างกายได้รับความอบอุ่น เช่น อังสะไหมพรม (เสื้อกันหนาว) หมวกไหมพรม ถุงมือถุงเท้า เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์ผู้สูงอายุควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 พระสงฆ์ควรสวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาสุขภาพร่างกาย ฉันภัตตาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เพื่อให้พระสงฆ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคต่างๆ
กรมการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: