ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เตือนสำหรับ ผู้ที่ชอบกิน เย็นตาโฟต้องหลีกเลี่ยงแล้วหล่ะ!!!

วันนี้มันมากับอาหาร ขอนำเสนอเรื่องราวของซอสสีแดง

ส่วนผสมสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ในก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ

เพราะทุกวันนี้ สีที่เราใช้เป็นสีที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติซะทีเดียว

   สีผสมอาหารที่เรารู้จักกันนั้น แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

   1. สีอินทรีย์ คือสีที่ได้จากการสังเคราะห์ 

   2. สีอนินทรีย์ คือสีที่ได้จากการเผาพืชเช่นสีดำจากผงถ่านที่ได้จากการเผากาบมะพร้าว

   3. และสีที่ได้จากธรรมชาติคือสีที่สกัดจากพืชและสัตว์ที่ใช้บริโภคโดยไม่เกิดอันตราย

ที่จะกล่าวถึงในวันนี้คือ สีที่ใส่ในซอสเย็นตาโฟ ซึ่งผู้ผลิตนิยมใช้สีปองโซ

   4. อาร์ เพื่อให้ซอสมีสีแดง สีชนิดนี้เป็นสีผสมอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แต่ ถ้าใช้ในปริมาณมากเกินไป

อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เนื่องจากสีสังเคราะห์ส่วนใหญ่จะมีส่วนผสมของโลหะหนัก

เช่นตะกั่ว สารหนู โครเมียม สังกะสี โดยเฉพาะสารหนูถ้าเข้าไปสะสมในร่างกายมากๆ

จะทำให้เกิดอาการ อ่อนเพลียกล้ามเนื้ออ่อนแรงระบบทางเดินอาหารผิดปกติและโลหิตจาง

นอกจากนี้ สารตะกั่วยังมีพิษต่อระบบประสาททั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง

อาการพิษเรื้อรังนั้นจะพบเส้นสีม่วงคล้ำที่เหงือก มือตก เท้าตก คลื่นไส้ อาเจียน

เป็นอัมพาตและอาจพบอาการทางระบบประสาทได้ประกาศของกระทรวง

สาธารณสุข ฉบับที่ 281 (พ.ศ.2547)

เรื่องวัตถุเจือปนอาหารกำหนดให้ใช้สีปองโซ 4 อาร์ ในอาหารไม่เกิน 50

มิลลิกรัมต่อ 1 กิโลกรัม

วันนี้สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างซอสสีแดงที่ใช้เป็นส่วนผสมของเย็นตาโฟ

เพื่อวิเคราะห์หาการตกค้างของสีแดง ชนิดปองโซ 4 อาร์ ผลปรากฏว่าทุก

ตัวอย่างพบการตกค้าง

และพบเกินมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขไทยนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยในเบื้องต้น

หากชอบจริงๆ ควรเลือกร้านค้าที่ใช้เต้าหู้ยี้เป็นส่วนผสมที่ให้สีแดงแทนเพียงแค่

นี้ก็ช่วยหลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกล่าวได้แล้ว...บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: