ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ให้เวลารับฟังลูก

 

  พ่อแม่เข้าใจ ให้เวลารับฟังลูก

     พ่อแม่เข้าใจ ให้เวลารับฟังลูก

 

          พ่อแม่ มีส่วนสำคัญอย่างมากกับลูกและพ่อแม่ก็ควรเข้าใจรับฟังลูก เมื่อลูกย่างเข้าสู่วัยรุ่นทัศนะคติและความคิดก็จะมีเป็นของตัวเอง ดังนั้นต้องเปิดใจและพร้อมเข้าใจในตัวของเขา

 

          เวลา เป็นสิ่งสำคัญที่ลูกต้องการได้รับจากพ่อแม่ การหาเวลาอยู่กับลูกแสดงความรัก กอด หอม พูดคุยกับลูก จะช่วยให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่รักและใส่ใจ

          การสละเวลาวันละเล็กน้อยเพื่อพูดคุย เล่นกับลูก รับฟังลูกเมื่อลูกพยายามจะพูดคุยสื่อสาร หรือพยายามจะบอกอะไรกับพ่อแม่ เป็นสิ่งสำคัญและช่วยพัฒนาสัมพันธภาพของพ่อแม่กับลูกได้เป็นอย่างดี เพราะการรับฟังลูกหมายถึงการยอมรับและใส่ใจในตัวลูก โดยการรับฟังลูกนั้น พ่อแม่ควรรับฟังด้วยความตั้งใจ สนใจ ต่อเรื่องราว รวมถึงอารมณ์ ความรู้สึกของลูกในขณะที่ลูกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ไม่ขัดหรือดุว่าในสิ่งที่ลูกเล่า แต่อาจใช้วิธีการซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูก


          การให้เวลากับลูกรับฟังลูกอย่างตั้งใจยังส่งผลระยะยาวเมื่อลูกเติบโตเข้าสู่วัยรุ่น เขาจะเชื่อใจและกล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้พ่อแม่รับฟัง เพราะเขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในวัยเด็กว่าพ่อแม่คือผู้ที่เขาไว้วางใจที่จะรับฟังและช่วยเหลือเขาได้เสมอมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา...................Talkaboutsex.thaihealth


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: