ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สมองพิการ (ซี.พี.) พัฒนาการล่าช้า ในเด็ก     เผยสมองพิการ(ซี.พี.) เป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาทที่เกิดขึ้นกับทารกหรือเด็กเล็กส่งผลต่อการควบคุมกล้ามเนื้อ การทรงตัวทำให้เด็กมีพัฒนาการช้ากว่าปกติ

    สมองพิการเป็นกลุ่มอาการในผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการของสมองเกิดจากสิ่งต่างๆ ที่มากระทบต่อสมองในช่วงเจริญเติบโตในช่วงวัยเด็ก ซึ่งส่งผลให้การเคลื่อนไหวและการทรงตัวของร่างกายผิดปกติ และอาจมีความผิดปกติของสมองด้านอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การมองเห็น ได้ยิน การเรียนรู้ สติปัญญา และโรคลมชัก เป็นต้น ส่วนใหญ่พ่อแม่มักพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ก่อนอายุ 1 ปี โดยสังเกตจากพัฒนาการ การนั่ง คลาน เกาะยืน ที่ล่าช้ากว่าอายุ มีการเกร็งแขนขาทั้งสองข้างหรือซีกใดซีกหนึ่ง เดินไม่ตรง เดินเซ หรือพบมือข้างที่ถนัดเร็วกว่าอายุ 1 ปีครึ่ง เมื่อสังเกตพบความผิดปกติจำเป็นต้องเข้ารับคำปรึกษาโดยตรง โดยกุมารแพทย์ทางระบบประสาทเพื่อให้ตรวจเพิ่มเติมอย่างถูกต้อง

    สมองพิการ(ซี.พี.) ในเด็กมีปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อของมารดาระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น หัดเยอรมัน เอดส์ มารดาได้รับสารพิษ ตะกั่ว ปรอทความผิดปกติของสมองโดยกำเนิด คลอดก่อนกำหนด หรือภาวะสมองเด็กขาดออกซิเจน การติดเชื้อในสมอง เป็นต้น หลังได้รับการวินิจฉัยโรคสมองพิการ (ซี.พี.) การรักษาจะทำเป็นระบบครอบคลุมองค์รวมทุกด้าน เช่น กายภาพบำบัด เพื่อปรับความตึงตัวของกล้ามเนื้อป้องกันการผิดรูปของข้อ พร้อมทั้งรักษาด้วยกิจกรรมบำบัด เพื่อฝึกทักษะการใช้มือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ยากิน หรือ ยาฉีดเฉพาะที่เพื่อลดความเกร็งของกล้ามเนื้อ และรักษาด้วยการผ่าตัดในกรณีกระดูกผิดรูป พ่อแม่ผู้ปกครองควรให้เด็กได้ฝึกช่วยเหลือตัวเองขยับ แขน ขา มือ กระตุ้น ให้เด็กได้เรียนรู้ ทั้งการเล่น การเคลื่อนไหว การออกเสียง อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือป้องกันสาเหตุ ลดปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้เกิดภาวะสมองพิการในเด็ก (ซี.พี.) ดังกล่าวข้างต้น หากบุตรหลานมีภาวะเสี่ยงสงสัยภาวะสมองพิการ ควรรีบพามาตรวจคัดกรองกับกุมารแพทย์ เพราะการได้รับความรักและเอาใจใส่บวกกับดูแลที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก ทำให้เด็กสมองพิการ (ซี.พี.) มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้เมื่อเทียบกับการรักษาเมื่ออายุมาก ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรงของโรคด้วยกรมการแพทย์


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: