ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

เฝ้าระวังบุตรหลานจากโรคติดเกม     ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนจากโรคติดเกม (Gaming disorder) ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้ประกาศให้เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช มีผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ ครอบครัว การศึกษา การงานอาชีพ และสังคม โดยทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการเพิ่มขึ้นของความเจ็บป่วยทางจิตจากพฤติกรรมเสพติดเกมนับพันล้านคน

    สำหรับประเทศไทย มีการคาดการณ์เด็กติดเกมและมีปัญหาเสี่ยงต่อการติดเกม ประมาณ 2 ล้านคน โดย “โรคติดเกม” คือ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการเสพติดในทางสมอง มีลักษณะคล้ายการติดสารเสพติด เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาสมอง พัฒนาการและพฤติกรรมของเด็ก ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถสังเกตอาการได้ดังนี้

    1.ใช้เวลาเล่นเกมนานเกินไป
    2.ขาดการควบคุมตนเองในการใช้ชีวิตปกติ เช่น การกิน การนอน และ
    3.เสียหน้าที่การเรียนและการงาน

    ขอให้ผู้ปกครองเข้มงวดกับเด็กในการใช้โทรศัพท์มือถือให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันพบว่า เด็กใช้เล่นเกมมากขึ้นและใช้ครั้งละนานๆ หลายชั่วโมง โดยเฉพาะในเวลากลางคืนซึ่งจะทำให้เด็กมีปัญหาด้านสายตา หากผู้ปกครองต้องการขอคำปรึกษาหรือความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง หรือสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: