ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

พื้นที่คุณแม่ เพราะเข้าใจความเป็นหญิง     คุณแม่ยุคใหม่หลายคนพยายามเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะต่างรู้ดีว่านมแม่ คืออาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย แต่เมื่อถึงเวลาที่คุณแม่ต้องกลับไปทำงาน ความยากลำบากคือสถานที่ทำงานไม่มีที่ปั๊มน้ำนมให้ คุณแม่บางคนต้องแอบใต้โต๊ะทำงานอย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ บ้างก็หลบไปปั๊มในห้องน้ำ ซึ่งในห้องน้ำก็มีเชื้อโรคมากมายเสี่ยงต่อการปนเปื้อน แถมไม่มีความเป็นส่วนตัว

    จะดีแค่ไหนถ้าสถานที่ทำงานมี การจัดห้องหรือมุมปั๊มน้ำนม เพื่อให้คุณแม่สามารถนำนมกลับบ้านไปเลี้ยงลูกได้อย่างถูกสุขลักษณะ ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นโอกาสอันดี ที่เราจะร่วมรณรงค์พัฒนาสิทธิสตรี โดยเฉพาะบทบาทของความเป็นแม่

    “คุณจิตติมา ภาณุเตชะ” ที่ปรึกษาแผนงานสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ สสส. ให้ข้อมูลว่า หากสังคมไทยคำนึงถึงสิทธิสตรีอย่างแท้จริง เราจะต้องปรับความคิดใหม่โดยต้องไม่ผลักภาระการเลี้ยงลูกไว้ที่ผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว แต่ทุก ๆ คนในครัวครอบต้องช่วยกันเลี้ยง ส่วนการจัดสถานที่ทำงานให้เอื้อต่อการดูแลเด็กนั้น เรื่องนี้ก็ต้องไม่เป็นการไปกดดันให้ผู้หญิงทำหน้าที่แม่ให้ดีขึ้น ตอกย้ำมายาคติเดิม ๆ ที่มองว่า บทบาทในบ้าน บทบาทดูแลสมาชิกในครอบครัว คือหน้าที่ของผู้หญิงเพียงลำพัง

    ดังนั้น เราจะต้องดึงบทบาทการดูแลเด็กออกจากผู้หญิง โดยที่สังคม ชุมชน และครอบครัว ต้องช่วยกันดูแล ซึ่งในกรณีของสถานที่ทำงาน สิ่งที่เราจะช่วยได้ คือทำสภาพแวดล้อมให้เอื้อ เช่น กรณีที่ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือต้องเอาลูกมาไว้ที่ทำงาน ก็จะต้องมีสถานเลี้ยงเด็ก หรือถ้าอยู่ในช่วงการให้นมบุตร ก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อที่จะปั๊มน้ำนม ซึ่งสถานที่ทำงานควรจะมีบริการให้ หรืออาจจะต้องดูเงื่อนไขชีวิตของผู้หญิง เช่น การมีสวัสดิการพิเศษวันลาวันหยุดในกรณีที่ลูกป่วย

    คุณจิตติมา บอกต่อว่า เรื่องมุมนมแม่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะไม่ควรจะเป็นการให้ผู้หญิง ที่อยู่ในภาวะการให้นมบุตร ต้องดิ้นรนไปแอบนั่งอยู่ตามมุมห้องเงียบ ๆ หรือนั่งอยู่ใต้โต๊ะทำงานเพื่อแอบปั๊มน้ำนม หรือคุณแม่บางคน มีเครื่องปั๊มน้ำนมไฟฟ้า ก็ต้องเอาสายพ่วงมาจากบ้านเอง เพราะมุมที่มีปลั๊กไฟกับมุมที่จะปั๊มน้ำนมอยู่คนละที่กัน ซึ่งสถานที่ทำงานควรจะมีพื้นที่รองรับให้

    สำหรับสถานที่ทำงานสามารถจัดพื้นที่อำนวยความสะดวก โดยเริ่มจาก
 
    1. ออกเป็นนโยบาย เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

    2. จัดพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว เก้าอี้ โต๊ะที่เหมาะสมและเต้าเสียบไฟฟ้าสำหรับเชื่อมต่อตัวปั๊มนมแม่ หรืออาจจะจัดสถานที่อยู่ในห้องพยาบาล ก็สามารถทำได้ เพราะมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสม และมีพยาบาลคอยให้ความช่วยเหลือ

    3. มีกิจกรรมในเชิงสนับสนุนการให้นมบุตรควบคู่ไปกับการทำงาน และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในที่ทำงาน เช่น การอนุญาตให้พักไปปั๊มน้ำนมหรือให้นมลูก ส่วนถ้าสถานที่ทำงานใดมีพื้นที่มากพอสำหรับเลี้ยงเด็ก ก็ควรจะต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วยดูแลด้วย

    “เราจะได้พนักงานที่มีความสุขในชีวิต เพราะเขาสามารถทำหน้าที่บทบาทของแม่ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะส่งผลมาถึงคุณภาพของงานที่ทำออกมาดีขึ้น ขณะเดียวกันยามที่ธุรกิจประสบกับปัญหา เขาก็พร้อมจะลุยไปด้วยกันไม่ทิ้งองค์กร เพราะเขาได้รับความจริงใจในการดูแลคุณภาพชีวิต” คุณจิตติมา กล่าวทิ้งท้าย

    สำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานที่ทำงาน นับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ทั้งในด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงาน เพราะส่งผลดีต่อกิจการโดยตรง ดังนี้

    > ลดการลาหยุดงานของพนักงาน เพราะเด็กที่กินนมแม่จะป่วยน้อย แม่ไม่ต้องลางานบ่อย ๆ
    > ลดค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาลของบุตรพนักงาน
    > ช่วยรักษาพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์ไว้ เพราะพนักงานสามารถทำงานไปพร้อม ๆ กับทำหน้าที่แม่ได้ ทำให้ลดรายจ่ายในการคัดเลือกและฝึกอบรมพนักงานใหม่
    > พนักงานมีความสุขในการทำงาน มีความเครียดลดลง เพราะค่าใช้จ่ายในครัวเรือนน้อยลง
    > เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้านายและพนักงาน พนักงานมีขวัญกำลังใจ ส่งผลต่อการทำงานที่ดีของพนักงาน

     สำหรับ “มุมนมแม่” คือ สถานที่สำหรับให้แม่ได้ใช้ในการบีบหรือปั๊มนมระหว่างวัน เพื่อเก็บน้ำนมในที่ทำงาน ซึ่งมุมนมแม่ช่วยให้แม่ที่ทำงานนอกบ้านเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเสียงานและช่วยให้เด็กได้กินนมแม่นานขึ้น ตัวอย่างพื้นที่มุมนมแม่ ดังนี้

    พื้นที่ขนาดเล็ก
    - เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
    - ปลั๊กไฟ

   พื้นที่ขนาดกลาง
    - เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
    - ปลั๊กไฟ
    - ตู้เย็นสำหรับเก็บน้ำนม
    - ตู้เก็บของ
    - ถังขยะ

    พื้นที่ขนาดใหญ่
    - เก้าอี้นั่ง โต๊ะวางอุปกรณ์
    - ปลั๊กไฟ
    - อ่างล้างมือ
    - ตู้เย็นสำหรับเก็บนม
    - ตู้เก็บของ
    - ถังขยะ
    - บอร์ดสำหรับให้ข้อมูลความรู้
    - หนังสือ และสื่อความรู้ต่าง ๆ
    - รูปภาพลูกๆ ของพนักงานที่ได้มาใช้มุมนมแม่

    เป็นที่น่ายินดีที่ในหลาย ๆ สถานที่ทำงานเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จัดให้มีห้องหรือสถานที่ดังกล่าว แต่อาจยังมีจำนวนไม่มากนัก ซึ่งการสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นมิตรต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นับเป็นการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิสตรี สสส. ร่วมรณรงค์สนับสนุนพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อสร้างสังคมให้น่าอยู่
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: