ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

9L เลี้ยงลูก ให้เติบโตแข็งแรง    การเลี้ยงลูกยุคปัจจุบัน พ่อแม่ต้องมองไปถึงอนาคตข้างหน้า เพราะยุคที่ลูกจะเติบโตและใช้ชีวิต ไม่ได้เป็นยุคเดียวกับที่พวกเราเติบโตกันมา มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆ สิ่งที่พ่อแม่ต้องตระหนักรู้ และตามให้ทันค่ะ ดังนั้น เพื่อให้ลูกๆ เติบโตได้อย่างมั่นใจ พร้อมสู้โลกต่อไปในทุกรูปแบบ การเลี้ยงลูกด้วยหลัก “9L” นี้ ช่วยได้

    Love : รักคือรัก แต่ระมัดระวังความคาดหวัง

    Limit : มีขอบเขต กำหนดวินัย

    Laugh : พาลูกหัวเราะ

    Listen : ฟังลูก

    Live : อยู่กับลูก

    Learn : เรียนรู้ไปกับลูก

    Let them think : เปิดพื้นที่ให้ลูกคิด ลองผิดลองถูก “ผิดลองใหม่ ถูกก็ชม”

    Let them be : ให้ลูกเป็นในสิ่งที่อยากเป็น

    Let them grow : ปล่อยให้ลูกเติบโตตามพัฒนาการ
สสส.


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: