ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ฮอร์โมน AMH วัดความเสื่อมรังไข่ เสี่ยงมีบุตรยาก    ‘แต่งงานเร็ว สุขภาพแข็งแรง’ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ประสบปัญหา ‘มีบุตรยาก’ ผู้หญิงทุกคนเกิดมาพร้อมไข่ในรังไข่ที่มีจำนวนแน่นอนและไม่สามารถสร้างเพิ่มใหม่ได้ ปริมาณและคุณภาพของไข่จะลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น ทำให้โอกาสตั้งครรภ์ลดน้อยลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น

    “ฮอร์โมน AMH คืออะไร”
    ฮอร์โมนแอนตี้มูลเลอเรียน (Anti-Mullerian Hormone) หรือเรียกสั้นๆว่า AMH คือฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่ เป็นตัวบ่งบอกความสามารถในการทำงานของรังไข่และบอกจำนวนไข่ที่สามารถผลิตได้ ฮอร์โมน AMH จะมีค่าสูงขึ้นและลดลงเรื่อยๆ เมื่อผู้หญิงเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัวและจะลดลงจนหมดไปเมื่อมีอายุมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าปัจจัยภายนอกต่างๆ ส่งผลให้การทำงานของรังไข่ลดประสิทธิภาพลง พบว่าคุณผู้หญิงหลายท่านที่ตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ไม่สัมพันธ์กับอายุ

    “ทำไมต้องตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH”
    การตรวจ AMH คือการเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH ซึ่งระดับเลือดของฮอร์โมนนี้ ผลการตรวจสามารถบ่งบอกว่ามีจำนวนไข่เหลืออยู่สำหรับการเจริญพันธุ์มีมากน้อยเพียงใด และช่วยบอกถึงโอกาสสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF หรือ ICSI) เพื่อช่วยในการวางแผนการมีบุตรสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการมีบุตรในวันนี้และในอนาคต

    “ข้อดีของการตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH”

    - ช่วยประเมินความสามารถของการทำงานของรังไข่เพื่อประเมินโอกาสการตั้งครรภ์
    - ช่วยให้แพทย์แนะนำแนวทางเพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ให้กับคุณผู้หญิงได้มากขึ้น
    - ช่วยประเมินความเหมาะสมในการวางแผนการตั้งครรภ์ให้กับคุณผู้หญิงอายุ 30 ปีขึ้นไป
    - ช่วยให้แพทย์ประเมินว่าควรให้การกระตุ้นรังไข่มากน้อยแค่ไหนจึงเหมาะสม เพื่อประกอบการรักษาภาวะมีบุตรยาก
    - ค่า AMH ที่สูง ช่วยประเมินภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบหรือ Ploycystic Ovary Syndrome (POCS) ร่วมกับการประเมินอื่นๆ ได้

    “ใครควรตรวจวัดระดับฮอร์โมน AMH”
    - ผู้ที่ผ่านการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดหรือการผ่าตัดรังไข่
    - ผู้ที่กำลังวางแผนทำ IVF หรือวิธีการอื่นเพื่อช่วยในการตั้งครรภ์
    - ผู้ที่พยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 6 เดือน มีอายุมากกว่า 35 ปี
    - ผู้ที่พยายามตั้งครรภ์มานานกว่า 12 เดือน มีอายุน้อยกว่า 35 ปี
    - ผู้ที่ต้องการฝากไข่ เพื่อวางแผนอนาคตการมีบุตร
    - ผู้ที่ต้องการตรวจว่ามีไข่อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมกับการตั้งครรภ์หรือไม่

    การตรวจ AMH เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้ ทั้งนี้ควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอและปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ.เสฐียรพงศ์ จารุสินธนากร
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูตินรีเวช เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: