ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

ตรวจคัดกรองโครโมโซมลูกน้อย...เพื่ออนาคตที่สมบูรณ์    9-10 เดือนของการตั้งครรภ์นั้น นับเป็นช่วงเวลาพิเศษสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกน้อยในครรภ์ให้เติบโตสมบูรณ์และแข็งแรง สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ คงจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยในครรภ์ และบำรุงสุขภาพกันไว้อย่างมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่คุณแม่หลายท่านอาจไม่ได้ใส่ใจ คือวิธีการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมลูกน้อยในครรภ์ ซึ่งสามารถตรวจได้หลายวิธี แต่วิธีที่นิยมมากที่ในปัจจุบันและมีประสิทธิภาพสูง คือการตรวจ NIPT

    “การตรวจ NIPT คืออะไร”
    NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา สามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ รวมถึงโครโมโซมเพศของทารกในครรภ์ได้ ซึ่งวิธีการตรวจนี้จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภ์ได้อย่างมาก เพราะไม่ต้องการเจาะน้ำคร่ำจึงทำให้ปลอดภัยต่อมารดาและทารกในครรภ์อีกทั้งยังมีความแม่นยำสูง
โดยปกติมนุษย์มีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่ หรือ 46 โครโมโซม (ได้จากมารดา 23 โครโมโซม จากบิดา 23 โครโมโซม) ความผิดปกติของโครโมโซมอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น มีจำนวนโครโมโซมเกินมา 1 แท่ง ขาดไป 1 แท่ง หรือมีการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม


    “ข้อดีของการตรวจ NIPT”
    - สะดวก รวดเร็ว
    - ความแม่นยำสูงมากถึง 99%
    - ปลอดภัย 100%
    - ตรวจได้หลายคู่โครโมโซม ครอบคลุมความเสี่ยงโรคต่างๆ
    - ทราบเพศของทารก ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์

    “คุณแม่กลุ่มไหน ควรตรวจ”

    - มีอายุ 30 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีอัตราความเสี่ยงที่จะพบโรคสูงขึ้นตามอายุของสตรีตั้งครรภ์
    - มีประวัติบุคคลในครอบครัวและเครือญาติเป็นโรคทางพันธุกรรม
    - ทารกในครรภ์มาจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย
    - การทำเด็กหลอดแก้ว หรือเคยมีประวัติการแท้งบุตร
    - ผู้ที่ไม่สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมจากการเจาะน้ำคร่ำหรือตรวจชิ้นเนื้อรกได้
    - หญิงตั้งครรภ์ทุกคนสามารถตรวจได้

    แต่อย่างไรก็ตามความผิดปกติของโครโมโซมเกิดได้จากหลายสาเหตุ บางชนิดไม่ขึ้นกับอายุของมารดา แต่อาจเกิดจากการส่งต่อทางพันธุกรรม สารเคมี หรือจากหลายสาเหตุร่วมกัน ทั้งนี้ควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ

แพทย์หญิงนภวรี จันทรวงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญด้านสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC)


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: