ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

อย. มั่นใจ ฉลากจีดีเอ ไม่ทำให้สับสน-เข้าใจง่าย        อย. เผยการใช้สัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบจีดีเอ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการอาหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงาน มั่นใจ เป็นประโยชน์ต่อเด็ก ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ผู้ที่มี โรคประจำตัว ง่ายต่อการเปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการทันทีจากตัวเลข เข้าใจง่าย ผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคอาหารอย่างสมดุลและเหมาะสมต่อสุขภาพ พร้อมเดินสายติวเข้มการอ่านฉลากจีดีเอให้นักเรียน และประชาชนทั่วประเทศ

         กรณีมีข่าวหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับฉลากโภชนาการรูปแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts: GDA) หรือ ฉลากหวาน มัน เค็ม ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เห็นว่าควรจัดทำเป็นสัญลักษณ์ไฟจราจร ซึ่งจะให้ผลในการรับรู้ดีกว่าฉลากจีดีเอนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า การแสดงสัญลักษณ์ทางโภชนาการในรูปแบบจีดีเอ เป็นการพัฒนาหรือต่อยอดการแสดงฉลากโภชนาการ ซึ่งเป็นการแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม บนฉลากด้านหน้า ซึ่งการตัดสินใจให้มี การแสดงสัญลักษณ์รูปแบบดังกล่าว มาจากที่ประชุมคณะกรรมการอาหาร ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน และผู้ทรงคุณวุฒิจาก หลายหน่วยงาน อาทิ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน และอาจารย์มหาวิทยาลัย พิจารณาอย่างรอบคอบและกำหนดเกณฑ์ที่เหมาะสม

        การแสดงค่าพลังงาน ไขมัน น้ำตาล และโซเดียม สามารถปฏิบัติได้ทันที และช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกบริโภค กรณีการใช้สีสัญลักษณ์เครื่องหมายจราจร อาจมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ของผู้บริโภคในการตีความหมาย เช่น สีเขียว หมายถึง อาหารนั้นรับประทานได้ไม่จำกัด หรือสีแดง หมายถึง อาหารนั้นอันตรายรับประทานไม่ได้ หรือ กรณีผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการ แต่สีของค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม มีสีแตกต่างกัน ทั้งเขียว เหลือง แดง จะส่งผลให้ผู้บริโภคสับสนในการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกบริโภค

          อย. ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (ฉบับที่ 2) กำหนดให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ในรูปแบบจีดีเอกับอาหาร 5 ชนิด ได้แก่ มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วทอดหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรืออาหารขบเคี้ยวชนิดอบพอง ขนมปังกรอบหรือแครกเกอร์หรือบิสกิต และเวเฟอร์สอดไส้ ในส่วนอาหารอื่น ๆ จะทยอยบังคับใช้ต่อไป สำหรับผู้ที่จะนำฉลากรูปแบบจีดีเอ ไปใช้ด้วยความสมัครใจ สามารถนำไปใช้ได้ แต่ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดที่มา ... กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อย.

บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: