ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

สนับสนุนพัฒนาการ ของวัยรุ่น

 

พ่อแม่ควรมอบความรักความเข้าใจ และสนับสนุนพัฒนาการของวัยรุ่น

     สนับสนุนพัฒนาการ ของวัยรุ่น

 

          วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้ อยากลอง และวัยรุ่นยังมีพัฒนาการทางความคิด การกระทำที่แตกต่างไปจากเดิม พ่อแม่ควรจะเป็นหลักสำคัญในการให้ความรัก ความเข้าใจในลูก

 

          พ่อแม่หลายท่าน อาจรู้สึกว่าเมื่อลูกเข้าสู่วัยรุ่นทำไมลูก ดูไม่ค่อยเชื่อฟัง ชอบโต้เถียง ไม่น่ารักแบบลูกคนเดิมของพ่อแม่

          ทั้งที่จริงแล้วปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวลูก เพราะพฤติกรรมเหล่านี้เป็นพัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น หากแต่พ่อแม่เองที่เคยชิน และคิดว่าลูกยังเป็นเด็กน้อยของพ่อแม่ จึงยึดติดกับวิธีการดูแลลูกแบบเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของลูก เช่น ตอนลูกยังเล็ก พ่อแม่มีบทบาทในการช่วยเหลือ ชี้แนะ ดูแลปกป้องลูก แต่เมื่อลูกเติบโตเป็นวัยรุ่นพ่อแม่ควรเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้รับฟังที่ดี เปิดโอกาสให้ลูกได้คิด ได้ตัดสินใจ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง


          การพัฒนาทางความคิดและการเป็นตัวของตัวเองเป็นพัฒนาการที่สำคัญในวัยรุ่นที่พ่อแม่ควรส่งเสริมสนับสนุน เพื่อให้ลูกได้เติบโตและพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา....................Talkaboutsex.thaihealth


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: