ลดน้ำหนัก แต่งหน้า เคล็ดลับแต่งหน้า เทรนด์แฟชั่น

“ADVA”เปิดเว็บไซต์ให้ความรู้ไข้เลือดออก      ศ.พญ. อุษา ทิสยากร ประธานกลุ่มรณรงค์สนับสนุนวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกในเอเชีย (Asian Dengue Vaccination Advocacy หรือ ADVA) เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่ 6 กลุ่ม ADVA ได้เปิดตัวโครงการ เดงกี่ มิชชั่น บัส บาโรมิเตอร์ (Dengue Mission Buzz Barometer) ซึ่งได้จัดทำเว็บไซต์ www.denguemissionbuzz.org เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกและเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับโรคนี้ในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนื่องจากไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะและมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในโลก

     สำหรับเว็บไซต์นี้ประกอบด้วยแบบทดสอบเตรียมความพร้อมด้านไข้เลือดออกเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ทดลองทำ ซึ่งคำตอบของผู้เยี่ยมชมจาก 6 ประเทศที่เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม จะผลัดเปลี่ยนกันแสดงบนกระดานแสดงคะแนนบนเว็บไซต์ ระบบจะเชิญชวนให้ผู้ร่วมตอบปัญหาแสดงผลคะแนนของตนและให้ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าได้ตอบปัญหาเสร็จสมบูรณ์ กลุ่ม ADVA ตั้งเป้าหมายว่าจะให้ความรู้ประชากรในกลุ่มประเทศดังกล่าวจากการตอบแบบทดสอบอย่างน้อย 25,000 คน นอกจากนี้เว็บไซต์ยังมีวิดีโอและข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันไข้เลือดออกอีกด้วย


     “การเปิดตัวเว็บไซต์นี้พร้อมกับวันไข้เลือดออกอาเซียนจะช่วยให้ประชาชนตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและการป้องกันโรคมากขึ้นในแบบที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม ขณะเดียวกันยังกระตุ้นให้ภูมิภาคนี้เฝ้าระวังไข้เลือดออกมากยิ่งขึ้น” ศ.พญ. อุษากล่าว

      ทั้งนี้ปัจจุบันไข้เลือดออกเป็นโรคที่มียุงเป็นพาหะมีอัตราการเพิ่มเร็วที่สุดในโลก โดยมีผู้ติดเชื้อเกือบ 400 ล้านคนทุกปี[i] ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาไข้เลือดออกแพร่จากที่เคยปรากฏอยู่ในไม่กี่ประเทศกลายเป็นระบาดใน 128 ประเทศที่มีประชากรอาศัยอยู่สี่พันล้านคน อุบัติการณ์ของโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นถึง 30 เท่าในช่วงเวลาดังกล่าว ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาระทางเศรษฐกิจและภาระโรคจากไข้เลือดออกสูงเกินกว่าโรคอื่นๆ 17 โรคซึ่งรวมถึงโรคทางเดินหายใจส่วนบนอักเสบและตับอักเสบชนิดบีด้วย


บทความที่เกี่ยวข้อง

กลับไป ด้านบน

Thaiza update: